Triple.P-2

Kể từ 7/3/2018 Hiệp Hội An Sinh Xã Hội Việt úc (VAWA) tổ chức Khóa Học 6 tuần về lãnh vực nuôi dạy con cái. Lớp học do cô Kim Huỳnh hướng dẫn. Với kinh nghiệm giảng dạy đã lâu, cô Kim Huỳnh đã tạo sự yêu thích, ham học của các học viên tham dự. 

TripleP-4

Khóa học kết thúc hôm thứ tư ngày 11 tháng 4, các học viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn tất 6 tuần huấn luyện về kỹ năng nuôi dạy con cái.

PPP-0

Chủ Tịch Hiệp Hội An Sinh Xã Hội Việt Úc ông Đinh Quốc Hùng đã trao Giấy Chứng Nhận cho các học viên.

PPP-1

PPP-2

Các học viên chụp hình cùng ông Chủ Tịch VAWA, anh Brandon Pham - nhân viên điều hành Khóa Học, Cô Kim Huỳnh hướng dẫn Khóa học. 

PPP-Qua

Món quà tượng trưng do vị Chủ tịch trao, cảm ơn cô Kim Huỳnh đã nhiệt tình hướng dẫn các học viên trong Khóa học nầy.  

 

DTDTrang

(Hình ảnh và tường thuật)