VAWA sẽ tổ chức nhiều cuộc du ngoạn ngắn bằng xe lửa hoặc xe buýt cho người lớn tuổi.

Dungoan-2

Hiện thời VAWA có 5 thiện nguyện viên, mỗi thiện nguyện viên tình nguyện phụ trách việc hướng dẫn và coi sóc các buổi đi chơi nói trên, tại nhiều vùng.

Dngoan-6

VAWA sẽ bắt đầu các lần đi chơi kể từ tháng 4/2021.

Chúng tôi sẽ lên danh sách các vùng có thiện nguyện viên đảm trách dịch vụ du ngoạn nầy. Và sẽ thông báo các địa điểm/địa danh du ngoạn để mọi người có thể biết rõ và ghi tên tham dự.  

Dungoan-0

 

TM Ban Chấp Hành VAWA

Trang DOAN

Projects coordinator