DV-5

Domestic Violence và chủ đề đang được nói đến nhiều nhất hiện nay. Với tình hình và nhu cầu hiện tại VAWA (Hiệp Hội An Sinh Xã Hội Việt Úc) và VDAP (Hội Chuyên Gia về Ma Túy và Rượu) sẽ thực hiện một số DVD ngắn với các thông tin, hướng dẫn và giải pháp cho việc giúp đỡ và giải quyết và những vấn đề bạo hành mà những gia đình người Việt tại NSW đang gặp phải với những khó khăn hiện thời.  

VAWA sẽ thông báo đến mọi người khi các DVD nầy được thực hiện xong.

DV-4 

VAWA

Bankstown ngày 10/5/2015