Tao

SỚ TÁO QUÂN 2018

 

Muôn tâu Thượng Đế

Tháng Chạp hăm ba

Đem chuyện Ta Bà

Viết thành Sớ Táo

Cá Chép Thần cưỡi

Vượt biển băng ngàn

Điện vàng trình tấu

Gập đầu thần khấu

Tế thế nhân gian

Muôn vàn sự kiện

 

Trước thềm năm mới

Cẩn chúc Ngọc Hoàng

Ngọc thể an khang

Vô vàn phúc lộc

 

Năm cũ Con Gà

Dâu bể can qua

Đau thương còn đó

Năm mới Con Chó

Dân có giấc mơ

Được sống yên bình

Nhà nhà sum họp

 

Trước khi nói đến

Tội lỗi Ba Đình

Thần xin được trình

Một vòng thế giới

.....

 

 Tao-1 

UYÊN HẠNH

nang-2