QH 30.04

 

 THÔNG BÁO CỦA LIÊN BANG VỀ CUỘC BIỂU TÌNH TẠI CANBERRA NGÀY 30/04/2022

(Vui lòng bấm vào Link trên đây để xem chi tiết)

 

Xin lưu ý: Nhiều Hội Đoàn trong CD NSW chúng ta sẽ đứng ra tổ chức

CHUYẾN ĐI CANBERRA THAM DỰ CUỘC BIỂU TÌNH TẠI ĐÂY VÀO NGÀY 30/04/2022

Sẽ có thông báo trong tuần tới.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin để mọi người rõ ngày giờ & địa điểm khởi hành cho đồng hương trong CĐ NSW cùng đi đến Canberra tham dự cuộc biểu tình.

Chuyến đi nầy sẽ được nhiều Hội Đoàn đứng ra tổ chức và đài thọ mọi chi phí.

Xin quý đồng hương CD NSW yên lòng chờ đợi THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC BIỂU TÌNH TẠI CANBERRA NGÀY 30/04/2022

pbrr-5