LỜI DẪN: Bắt buộc phải tiến hành thủ tục pháp lý, đưa những kẻ gian manh ra tòa để vạch trần trước công lý và dư luận những sai trái gian trá của bọn họ, đập tan âm mưu thao túng cơ chế CĐ lâu dài qua việc ngụy tạo các HĐ để lấy phiếu bầu.
Nỗi lo ngại rất có căn cứ là họ sẽ “đánh úp” bằng cách chỉ tổ chức Phiên họp CĐ để bầu ra Ủy Ban Bầu Cử vào ngày 07/11, mà trong đó họ coi như 20 nhóm tân lập đã có tư cách Hội Viên Đoàn Thể chính thức, có đủ quyền biểu quyết và bầu cử, đặt tất cả các HĐ trước sự đã rồi!
Mong các Hội đoàn và đồng hương tại NSW cũng như trên toàn quốc Úc hiểu cho tấm lòng của chúng tôi và cùng tiếp tay với chúng tôi trong việc bảo vệ cơ chế tốt đẹp của CĐNVTD Úc châu.
Công ty Thurlow Fisher cũng nêu đích danh 3 người chịu trách nhiệm là Paul Huy, Kate Hoàng và Huỳnh Xem mà họ sẽ yêu cầu Tòa bắt phải chịu toàn bộ án phí.

 MAIL-1

 
 
THƯ NGỎ
Kính gửi:
-         Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,
-         Quý vị Chủ Tịch và BCH các CĐNVTD các Tiểu Bang và Lãnh Thổ,
-         Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể thành viên CĐNVTD/NSW
-         Quý Cơ Quan Truyền Thông,
-         Cùng toàn thể quý đồng hương tại NSW và trên toàn quốc Úc Châu.
 
Kính thưa quý vị,
 
Như quý vị đã biết trong năm 2020 một số thành viên trong Ban Chấp Hành và Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW (CĐNVTD/NSW) và thân nhân của họ đã âm thầm thành lập 20 hội đoàn và nạp đơn xin tham gia làm Hội Viên Đoàn Thể của CĐNVTD/NSW. Một số thành viên của HĐTV&GS đã cho biết là tiến trình bàn thảo, xét duyệt tư cách và hoạt động của những tổ chức mới xin gia nhập Cộng Đồng rất là hấp tấp vội vã, thiếu trong sáng và minh bạch, không theo đúng qui trình xét duyệt ấn định trong Nội Qui Cộng Đồng. Hơn nữa, trong suốt hơn một năm qua, danh sách những tổ chức mới này không hề được công bố. Ngay cả một số thành viên của BCH và HĐTVGS cũng không biết rõ chi tiết của những tổ chức mới này và cũng không được ông Chủ tịch HĐTV&GS đương nhiệm Huỳnh Xem cung cấp danh sách mặc dù đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu.
 
Nhận thấy sự việc này rất nghiêm trọng, có nguy cơ khuynh đảo Cộng Đồng và làm mất niềm tin của đồng hương vào cơ cấu tổ chức Cộng Đồng, 28 Hội Đoàn và một số Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng và cựu Chủ tịch HĐTVGS đã gửi thư yêu cầu HĐTV&GS đương nhiệm phải tổ chức một buổi họp khẩn với các Hội Đoàn, theo đúng tinh thần của điều 25 trong Nội Qui của CĐ, để trình bày và giải quyết sự việc nêu trên hầu bảo vệ uy tín của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW. Ngày 11/7/2021 ông Huỳnh Xem đã gửi email trả lời và hứa rằng HĐTV&GS “sẽ tổ chức một buổi Đại Hội theo yêu cầu ngay sau khi lệnh lockdown được giải tỏa”.
 
Trong Thông báo CĐ ngày 14 tháng 7 năm 2021 ông Paul Huy Nguyễn Chủ Tịch Cộng Đồng cũng đã xác nhận: “Trong buổi họp ngày 30 tháng 6 năm 2021, chúng tôi đã quyết định xem lại tất cả các đơn xin gia nhập hội đoàn nhằm bảo đảm các thành viên đoàn thể đều hội đủ các yêu cầu theo đúng nội quy. HĐTV&GS đã quyết định sẽ có cuộc họp lần thứ hai vào ngày 10 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên do lệnh phong tỏa đã được gia tăng ở NSW nghiêm cấm tất cả các hoạt động hội họp, do đó buổi họp ngày 10 tháng 7 năm 2021 đã phải hoãn lại … HĐTV&GS sẽ có một buổi họp trong thời gian sớm nhất khi có thể theo đúng các quy định của chinh phủ để giải quyết các thắc mắc về việc chấp thuận các hội viên đoàn thể.
Ban Chấp Hành sẽ tiếp tục thúc đẩy HĐTV&GS tái xét duyệt các hội đoàn mới gia nhập nhằm bảo đảm uy tín và sự minh bạch trong cơ cấu cộng đồng”.
(hết trích).
 
Thông báo nói trên của ông Paul Huy rõ ràng có nghĩa là 20 nhóm tân lập này vẫn chưa được chính thức chấp nhận tư cách Hội Viên Đoàn Thể, vì còn cần được HĐTV&GS “tái xét duyệt”!
 
Thế nhưng trong Thông Báo CĐ đề ngày 26 tháng 8 năm 2021 “v/v Hoãn các Phiên Họp Cộng Đồng vì Lệnh Phong Tỏa tại NSW”, ông Paul Huy Nguyễn chỉ đề cập đến việc “…sẽ tổ chức phiên họp cộng đồng để thành lập và bầu Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử trong thời gian sớm nhất có thể…”, mà cố tình lờ đi yêu cầu của các hội đoàn là phải có một Đại Hội Bất Thường theo điều 25.1 của Nội Qui để coi lại tiến trình xét duyệt đơn xin gia nhập Cộng Đồng của 20 nhóm tân lập.
 
Bên cạnh đó ngày 16 tháng 7 năm 2021 ông Huỳnh Xem đã gửi cho một Hội Đoàn là Gia đình Nguyễn Trãi cái “Danh Sách Cập Nhật Hội Viên Đoàn Thể của CĐNVTD/NSW nhiệm kỳ 2019-2021” gồm 77 hội viên đoàn thể, bao gồm 57 đoàn thể trong danh sách 2017-2019 và 20 đoàn thể mới mà tiến trình cứu xét đang bị đặt dấu hỏi! Danh sách cập nhật này nhập nhằng trộn lẫn các hội đoàn cũ và hội đoàn tân lập với nhau, không theo cách trình bày Danh Sách Hội Đoàn mà từ trước đến nay Cộng Đồng thường sử dụng.
 
Sau khi xem kỹ danh sách, chúng tôi đã lọc ra được những hội đoàn mới mà trong đó phần lớn là do thành viên Ban Chấp Hành và HĐTV&GS lập nên. Bà Kate Hoàng, Phó Chủ Tịch BCH cùng gia đình của bà và hai thành viên trong BCH đã lập ra 8 hội đoàn. Bên HĐTVGS thì ông Huỳnh Xem lập ra 3 hội đoàn, ông Huỳnh Song lập ra 2 hội đoàn, ông Nguyễn Tất Phương 1 hội đoàn do vợ đứng tên Hội Trưởng và một số hội đoàn mới lập khác mà chúng tôi hiểu rằng cũng có liên hệ mật thiết với BCH và HĐTV&GS.
 
Tại sao ông Huỳnh Xem lại phổ biến danh sách hội đoàn này cho một hội đoàn trong khi chính các thành viên trong HĐTV&GS không được cho biết mặc dù họ đã nhiều lần yêu cầu? (Xin xem Tờ Tường Trình của Bà Kim Hương, Thư Cảnh BáoPhản Hồi Thư của Bà Phạm Minh Lan của ông Nguyễn Minh Triền).
 
Trước những sự kiện mờ ám nêu trên và những hành động coi thường các hội viên đoàn thể của ông Paul Huy Nguyễn và ông Huỳnh Văn Xem, vào ngày 20 tháng 9 năm 2021, 9 Hội Viên Đoàn Thể của CĐNVTD/NSW đã nhờ công ty Luật Thurlow Fisher gửi một lá thư cho ông Huỳnh Xem Chủ Tịch HĐTV&GS và ông Paul Huy Nguyễn Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/NSW khiếu nại về tiến trình duyệt xét đơn xin gia nhập CĐNVTD/NSW của 20 nhóm tân lập trong năm 2020 mà những Hội Viên Đoàn Thể này cho là thiếu minh bạch và mờ ám, cũng như có sự xung đột quyền lợi (conflicts of interest) đối với một số thành viên của HĐTV&GS và BCH trong tiến trình duyệt xét.
 
Công ty Luật Thurlow Fisher đòi hỏi BCH và HĐTV&GS phải cung cấp cho họ:
  1. Đơn xin gia nhập cùng với Thư Giới Thiệu của 20 nhóm này;
  2. Bản sao của Biên bản các buổi họp của cả BCH lẫn HĐTV&GS để cứu xét những Đơn xin gia nhập nói trên;
  3. Tất cả những thư từ trao đổi của 20 nhóm này với BCH và HĐTV&GS liên quan đến việc xin gia nhập CĐ.
 
Nếu trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày gửi thư mà không nhận được những tài liệu nói trên, những điều sau đây có thể được công ty Thurlow Fisher thi hành:
  1. Tiến hành thủ tục pháp lý xin Tòa Thượng Thẩm buộc BCH và HĐTV&GS phải cung cấp những tài liệu đã đòi hỏi;
  2. Xin Tòa Thượng Thẩm tuyên bố là BCH và HĐTV&GS của CĐNVTD/NSW đã vi phạm Nội Quy của CĐ và Khoản 31 của Đạo luật Thành lập Hiệp hội NSW 2009 (Associations Incorporation Act NSW 2009) liên quan tới sự xung đột quyền lợi các thành viên BCH và HĐTV & GS của CĐNVTD/NSW đã chấp thuận đơn xin gia nhập Hội Viên Đoàn Thể do chính họ hoặc thân nhân của họ nộp cho CĐNVTD/NSW;
  3. Xin án lệnh đình chỉ quyền biểu quyết và quyền bầu cử của các nhóm tân lập này trong các Đại Hội của CĐNVTD/NSW và trong kỳ bầu cử BCH/CĐ sắp tới;
  4. Xin Tòa phạt vạ các thành viên BCH và HĐTV&GS/NSW về tội vi phạm Khoản 31 của Đạo luật nói trên;
  5. Xin Tòa bắt cá nhân những người có trách nhiệm trong BCH và HĐTVGS phải trả tất cả án phí.
 
Ngày 05/10, ông Paul Huy viết thư trả lời công ty Thurlow Fisher, đòi hỏi phải cho ông ta biết lý do 9 HĐ muốn xem xét việc duyệt xét 20 nhóm tân lập, mặc dù trong lá thư đầu tiên của Thurlow Fisher đã nêu rõ.
 
Nhận thấy đây chỉ là chiến thuật trì hoãn, câu giờ của phía ông Paul Huy và Huỳnh Xem, cộng thêm nỗi lo ngại rất có căn cứ là họ sẽ “đánh úp” bằng cách chỉ tổ chức Phiên họp CĐ để bầu ra Ủy Ban Bầu Cử (mà họ đã tuyên bố trong buổi họp đầu tháng 10 của CĐ Liên bang là sẽ diễn ra vào ngày 07/11), mà trong đó họ coi như 20 nhóm tân lập đã có tư cách Hội Viên Đoàn Thể chính thức, có đủ quyền biểu quyết và bầu cử, đặt tất cả các HĐ trước sự đã rồi, công ty Thurlow Fisher vào ngày 12/10 đã gửi cho hai ông Paul Huy và Huỳnh Xem là thư thứ hai, trong đó nói rõ là theo điều 7.1.b.(vi) của Nội Qui CĐ/NSW, các Hội Viên Đoàn Thể “…được quyền chất vấn Ban Chấp Hành và HĐTV&GS… khi có vấn đề cần làm sáng tỏ”.
 
Lá thư cũng gia hạn trong vòng 7 ngày bên kia phải đáp ứng thích đáng, nếu không công ty sẽ khởi kiện để yêu cầu Tòa buộc bị đơn phải giao nộp những văn kiện liên quan, và xin Tòa ra án lệnh đình chỉ việc chính thức hoá 20 nhóm tân lập trong nhiệm kỳ BCH/CĐ/NSW hiện nay. Công ty Thurlow Fisher cũng nêu đích danh 3 người chịu trách nhiệm là Paul Huy, Kate Hoàng và Huỳnh Xem mà họ sẽ yêu cầu Tòa bắt phải chịu toàn bộ án phí. 
 
Trong thời gian vừa qua, vì muốn có một giải pháp ôn hòa cho việc giải quyết 20 hội đoàn tân lập này, chúng tôi đã nhờ một số người trung gian đề nghị với ông Huỳnh Xem và ông Paul Huy Nguyễn là dời việc cứu xét 20 nhóm này lại cho BCH và HĐTV&GS nhiệm kỳ sau thì sẽ không phải nhờ đến pháp lý, để khỏi mang tiếng cho Cộng Đồng. Nhưng cả hai ông Paul Huy Nguyễn và ông Huỳnh Xem đều không những không chịu mà còn có những lời lẽ thách thức.
 
Gần đây, các vị Chủ Tịch các Tiểu bang, Lãnh Thổ trên toàn nước Úc đã tỏ ý lo ngại về chuyện xẩy ra tại NSW, và đã có một cuộc họp trên mạng vào đầu tháng 10 trong đó có sự tham dự của ông Paul Huy và bà Kate Hoàng. Kết quả của cuộc họp là một lá thư do tất cả các vị Chủ tịch các TB/LT (trừ NSW) ký, gửi cho ông Paul Huy Nguyễn Chủ tịch CĐ/NSW đề nghị ông hãy vì thanh danh của CĐNVTD mà dời việc duyệt xét 20 HĐ cho đến nhiệm kỳ sau để tránh việc pháp lý. Nhưng nỗ lực và thiện chí của quí vị Chủ tịch các TB/LT cũng bị gạt đi qua lá thư trả lời ngày 12/10 từ chối đề nghị của họ. Điều lạ lùng và khó hiểu là mặc dù lá thư của các vị Chủ tịch được gửi đến đích danh người nhận là ông Paul Huy CT/CĐ/NSW, nhưng bà Kate Hoàng lại ký tên ở dưới thư trả lời, cuối thư ghi rõ chức vụ là Chủ tịch CĐNVTD Liên bang (!?)
 
Kính thưa quý vị,
 
Việc nhờ đến pháp luật để yêu cầu ông Paul Huy Nguyễn và ông Huỳnh Xem phải giải quyết vấn đề 20 nhóm tân lập là một việc bất khả kháng mà chúng tôi bất đắc dĩ phải làm để bảo vệ cơ chế và cơ cấu của Cộng Đồng, vì âm mưu thâm độc này với mục đích tạo số lượng lớn Phiếu bầu của HĐ, sẽ có khả năng thao túng lũng đoạn bất cứ cuộc bầu cử CĐ nào trong tương lai, không chỉ của tổ chức CĐNVTD tại NSW mà còn tạo một tiền lệ nguy hiểm ảnh hưởng đến tất cả các CĐNVTD khắp nơi trên nước Úc. (theo Nội Quy CĐNVTD/NSW, mỗi Phiếu Hội Đoàn có giá trị bằng 20 phiếu cá nhân, 20 HĐ mới này sẽ tạo ra 400 phiếu bầu để những kẻ chủ mưu nắm chắc phần thắng trong bất cứ cuộc bầu cử nào của CĐ để bầu ra BCH và HĐTV&GS, kể cả việc thay đổi Nội Qui CĐ nếu họ muốn. Và bất cứ khi nào cần thì họ cứ chế thêm 1 số HĐ ma nữa, tiền lệ đã có sẵn đó rồi, ai cấm?)
 
Trước những hiện tượng bất thường và nguy hiểm xẩy ra tại NSW trong thời gian qua như đã trình bày sơ lược ở phần trên, chúng tôi, những người quan tâm đến tương lai của tổ chức CĐNVTD, sau nhiều nỗ lực nhằm mở cho nhóm chủ trương mờ ám này một lối thoát danh dự nhưng đều bị từ chối, chỉ còn có hai lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng có phần tệ hại!
 
Lựa chọn thứ nhất: nhắm mắt bịt tai, giả đui giả điếc, để mặc cho những thế lực đen tối dùng những thủ đoạn gian trá để lũng đoạn cơ chế và cơ cấu của CĐNVTD. Nếu chọn cách này thì tổ chức CĐNVTD, không những ở NSW mà còn trên toàn nước Úc, coi như từ nay xóa sổ, bởi vì bọn gian nhân khắp nơi sẽ tha hồ lộng hành thao túng theo tiền lệ mà CĐ/NSW đương nhiệm đã khởi đầu!
 
Lựa chọn thứ hai: tiến hành thủ tục pháp lý, đưa những kẻ gian manh ra tòa để vạch trần trước công lý và dư luận những sai trái gian trá của bọn họ, đập tan âm mưu thao túng cơ chế CĐ lâu dài qua việc ngụy tạo các HĐ để lấy phiếu bầu, bảo vệ cơ cấu và cơ chế sinh hoạt của CĐNVTD mà biết bao người đã đổ mồ hôi sức lực gầy dựng từ suốt 45 năm qua. Lựa chọn này tuy đau đớn vì “vạch áo cho người xem lưng”, khiến người Việt trên đất Úc này phải xấu hổ, nhưng ít nhất chúng ta có cơ hội loại trừ lũ gian nhân ra khỏi sinh hoạt CĐ, và tổ chức CĐNVTD còn có cơ may hồi sinh sau vết thương trí mạng lần này do bọn họ gây ra!
 
Chúng tôi đã chọn lựa chọn thứ hai, chứ nhất quyết không chịu khoanh tay đứng nhìn tổ chức CĐNVTD sụp đổ vì việc làm mờ ám của một bọn người thiếu lương thiện! Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có chính nghĩa, và chính nghĩa sau cùng sẽ phải thắng gian tà! Mong các Hội đoàn và đồng hương tại NSW cũng như trên toàn quốc Úc hiểu cho tấm lòng của chúng tôi và cùng tiếp tay với chúng tôi trong việc bảo vệ cơ chế tốt đẹp của CĐNVTD Úc châu.
 
Paul Huy, Kate Hoàng đã nói nhiều lần là họ sẽ không ra tranh cử, “như vậy là chưa đủ sao mà còn đánh phá?”, như thể là chúng tôi làm công việc đòi hỏi minh bạch hóa vụ 20 nhóm tân lập là vì “ganh ghét, thù oán cá nhân”! Họ đã tự đánh giá họ quá cao: cá nhân của họ thực ra chẳng có nghĩa lý gì, mọi người trong CĐ có dư khả năng quan sát và đánh giá họ qua cách họ hành xử từ xưa đến giờ. Lý do khiến chúng tôi phải quan tâm, phải hành động cho dù có tốn kém bao nhiêu, có hao tổn thời giờ sức lực cách mấy đi nữa, là chuyện 20 nhóm tân lập này rõ ràng là do họ và đồng bọn dựng lên với mục đích thao túng khuynh đảo mọi cuộc bầu cử CĐ trong tương lai, phục vụ cho tham vọng cá nhân phe nhóm, tạo di hại lâu dài, cần phải được mau chóng chặn đứng và đập tan!
 
chúng tôi nhất quyết không chấp nhận gian kế có một không hai chưa từng xẩy ra trong lịch sử của CĐNVTD trên đất Úc, và sẽ chống lại bằng bất cứ giá nào để bảo vệ cơ cấu và cơ chế Cộng Đồng!
 
Chúng tôi khẩn cấp báo động đến quý đồng hương và các tổ chức CĐ, các Hội Đoàn ở NSW và các vị Chủ tịch các CĐNVTD trên khắp nước Úc về tình trạng khủng hoảng trầm trọng trong CĐ người Việt tại NSW như đã nêu trên, và kêu gọi tất cả quý vị tiếp tay với chúng tôi trong nỗ lực sử dụng pháp lý để giải quyết thỏa đáng việc làm sai trái mờ ám này của ông Paul Huy Nguyễn, bà Kate Hoàng và ông Huỳnh Xem.
 
Trước khi dứt lời, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quí vị Chủ Tịch các CĐNVTD ở các Tiểu bang và Lãnh thổ đã quan tâm đến những xáo trộn xẩy ra tại NSW, và đã có thiện ý muốn tìm một giải pháp tốt đẹp để giải quyết vấn đề nhưng chẳng may không thành công vì sự thiếu thiện chí và cố chấp của phía bên kia. Cũng xin cảm ơn những HĐ và các anh chị em có lòng đã sát cánh từ đầu cùng chúng tôi trong chiến dịch “trừ gian cứu vãn CĐ” này. Rất mong những Hội Đoàn chính danh khác trong CĐ/NSW sẽ mạnh dạn đứng chung vào hàng ngũ của những người liêm chính, chung tay làm những việc cần làm để bảo vệ và duy trì truyền thống sinh hoạt trong sáng, lành mạnh và tốt đẹp của tổ chức CĐNVTD.
 
Trân trọng kính chào quý vị.
Đồng ký tên:
Ngày 15 tháng 10 năm 2021
 
Thay mặt những Hội Đoàn đã ký tên trong Thư ngày 30/6/2021 và 05/7/2021 yêu cầu triệu tập Đại Hội Bất Thường để xem xét tiến trình duyệt xét 20 nhóm tân lập
 
1. Bs Nguyễn Mạnh Tiến, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị & Nạn Nhân CSVN
2. Đinh Quốc Hùng, Hiệp Hội An Sinh Việt Úc (VAWA)
3. Nguyễn Văn Thanh, Hội Chuyên Viên Việt Nam về Rượu và Ma Túy (VDAP)
4. Nguyễn Thị Xoan, Hội Thiện Nguyện Yểm Trợ Cộng Đồng
5. Nguyễn Xuân Lộc, Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam NSW
6. Trần Thiện Cơ, Hội Ái Hữu Lực Lượng Đặc Biệt
7. Nguyễn Thị Nên, Khối 1706
8. Vũ Hương Nam, Khối 8406
9. Đặng Trung Chính, Tổ Chức Yểm Trợ Nhân Quyền (HRRF)
 
 
 
 
Ghi chú: Xin giúp phổ biến rộng rãi THƯ NGỎ nầy qua các Mạng Xã Hội.
Thành thật cảm ơn
Trang Mạng VAWA  
16/10/2021
 
pbrr-5

TIN CỘNG ĐỒNG

AmDuongLich
GoTiengViet

          LearnEnglish

Học Tiếng Anh

THÔNG BÁO

Văn phòng VAWA tại
PCYC Bankstown mở cửa lại từ 1/11/2021
CORE - Cabramatta sẽ mở cửa lại từ 1/12/2021
Minh Trí (TEI):  0405 284 537
Minh Bằng (SHHF): 0430592998

TEI & SHHF

Dịch Vụ TEI tại VAWA

Dịch vụ & Sinh Hoạt cho các gia đình có con dưới 17 tuổi

Dịch Vụ SHHF tại VAWA

Chương Trình Sinh Hoạt cho trẻ em dưới 12 tuổi

Thời Sự

TRONG TẬN CÙNG LƯƠNG TÂM ...

Cái chút ánh sáng còn sót lại trong tận cùng lương tâm của ...

19/11/2021: 25 Hội Đoàn ...

25 HVĐT trong tổng số chính thức 57 HVĐT đã trên 1/3 tổng số.

“TẬN CÙNG CỦA SỰ KHỐN NẠN ...

Tận cùng của sự gian trá bị phơi bầy.....

Chuyện buồn của CĐNVTD/NSW ...

Thuê mướn một lũ côn đồ vào đây với mục đích là để trấn áp ...

Liên Bang đề nghị hoãn ...

Úc châu 10/10/2021 Lời dẫn: "Thưa anh Huy và Ban Chấp Hành ...

THƯ GỬI HỘI ĐỒNG TƯ VẤN & ...

Sydney ngày 26 tháng 10 năm 2021

Xã Hội

Đau Thắt Lưng

Đau lưng có thể là cấp tính hoặc kinh niên. Khi đã bị một ...

Cảm thấy Khỏe hoặc Yếu

Sức khỏe là trạng thái của cơ thể với sự toàn vẹn về thể chất, ...

Văn Thơ Nhạc

Sớ Táo Quân 2021

Khải tấu Thượng Đế. Tháng chạp hăm ba. Canh Tý sắp qua. Tân ...

Sớ Táo Quân 2019

Núi rừng biển đảo Trả lại dân Nam Cộng Sản Việt Nam ...

Sưu Tầm Lượm Lặt

Trồng Ớt Nhiều Trái

Mỗi cây ớt được chăm sóc kỹ có thể có tuổi thọ đến 5 năm và ...

Hoa Giấy nở đầy hoa

Mời xem video của anh Hai Lúa, trồng và ghép cây hoa giấy ...

Món Ngon Gia Đình

Thịt Heo Quay Dòn

Món thịt heo quay vàng ươm, giòn rụm thật ngon và hấp dẫn.

Bún Thịt Nướng

Một tô bún thịt nướng thơm ngon với đầy đủ các loại gia vị ...