Bài Thứ Hai - Gửi ngày 29/8/2021 (sau Thư Ngỏ Gửi ông Chủ tịch CD/NSW Paul Huy Nguyễn)

KHI ÔNG CHỦ TỊCH BCH/CĐNVTD/NSW.
KHÔNG TRẢ LỜI THƯ HỘI VIÊN.

Kính thưa Qúy Đồng Hương,
Vào ngày 25/8/2021, vào lúc 9.am, cá nhân tôi có gởi Ông Paul Huy Nguyễn,
Chủ Tịch Ban Chấp Hành CĐ/NVTD/NSW một lá thư ngỏ, nội dung gồm 3 câu
hỏi để xin Ông Chủ Tịch giải thích, có ghi rõ thời gian kiên nhẫn chờ đợi Ông
Chủ Tịch giải thích là 3 ngày (72 giờ ) kể từ ngày giờ gởi thư, nhưng cho đến
nay, ngày 29 /8/2021, cá nhân chúng tôi không thấy Ông Paul Huy, Chủ Tịch
BCH/CĐ/NSW công bố gỉai đáp 3 câu hỏi của cá nhân tôi (xin đính kèm thư
ngày 25/8/2021).
Để minh bạch quyền hạn của một cá nhân hội viên được quy định trong Nội
Quy, tôi xin dẫn trình”:

1: Chương II Nguyên Tắc Chỉ Đạo
Điều 4 Các hội đoàn, đoàn thể và cá nhân mỗi người Úc gốc Việt sinh sống tại tiểu bang NSW có lập trường
như đã nêu trong Điều 2 đều có quyền và có bổn phận tham gia, đóng góp vào công việc chung của Cộng
Đồng.
Chương III Hội .Viên
6.2 : Hội Viên Cá Nhân :
Tất cả mọi người Úc gốc Việt hoặc thường trú nhân sinh sống tại tiểu bang NSW đều được quyền ghi danh làm
Hội-Viên Cá Nhân, để đóng góp góp trách nhiệm trong các sinh hoạt chung của Cộng Đồng.
Điều 7 : Nhiệm Vụ và Quyền Hạn của Hội Viên
7.2 : Hội Viên Cá Nhân :
a - Nhiệm vụ :Tham dự những Đại Hội và những phiên họp Cộng Đồng như đã qui định trong Chương VI của
bản Nội Quy.
(i) Tích cực tham gia và đóng góp trong các công tác chung của CĐ.

Kính thưa Qúy Đồng Hương với những điều dẫn chứng trên, Hội Viên Cá Nhân
và Hội Viên Đoàn thể PHẢI có trách nhiệm đóng góp vào các sinh họat chung
của Cộng Đồng. Như vậy, việc chúng tôi nêu những thắc mắc, hy vọng. Ông
Chủ Tịch Cộng Đồng gỉai thích là TRÁCH NHIỆM VÀ BỔN PHẬN của một
hội viên. Cá nhân chúng tôi không vượt qúa giới hạn đã được quy định trong
Nội Quy.
Nay, hiện tình sinh hoạt của Cộng Đồng đang gặp rất nhiều điều tai tiếng bất lợi
trên nhiều lãnh vực, do đó cá nhân tôi đã có thư ngỏ như nói trên, nhưng Ông
Chủ Tịch đã từ bỏ quyền hạn giải trình những vấn đề tôi nêu lên.

Như vậy, trong những bài tới, cá nhân tôi xin dành toàn quyền giải thích, lập
luận với bằng chứng sẽ được nêu lên trong những phần trình bầy tiếp theo:
1/ Không treo Cờ Vàng ngày 30/4/2021 tại hai vùnmg Bankstown và
Cabramatta.
2/ Vận độmg các Tiểu Bang khác tiếp tay trong vụ án Dương Đức Thịnh.
3/ Không mời Dân Biểu Chris Haye tham dự lễ tưởng niệm 30/4/2021, như
thường lệ hàng năm.


Trân trọng,
Sydney ngày 29/8/2021.
Hội Viên cá nhân.
Vũ Trọng Khải (cell phone 0415512515)

ky ten danhsach

Bài Thứ Nhất - Gửi ngày 25/8/2021

THƯ NGỎ
KÍNH GỞI ÔNG CHỦ TỊCH BCH/CĐNVTD/NSW
 
Kính thưa Ông Chủ Tịch,
Để tránh cho Ông bị những phê phán oan khiên.
Tôi, Vũ Trọng Khải, với tư cách Hội Viên Cá Nhân, xin được đặt ba câu hỏi, Xin Ông đừng nghĩ câu hỏi của tôi mang tính “CHẤT VẤN” hơn là tìm hiểu, dù Nội Quy cho phép Hội Viên được CHẤT VẤN BCH/CĐ.
 
Câu hỏi như sau:
Thứ nhất: Xin Ông vui lòng cho biết LÝ DO Ông không cho treo Cờ Vàng trong ngày 30/4/2021 tại hai vùng Bankstown và Cabrramatta, là nơi đông cư dân người Úc gốc Việt, trong khi Ông “CHỈ” chọn treo cờ tại vùng Marrickville?
Xin nhắc Ông, công việc treo Cờ Vàng tại cả ba vùng này đã là truyền thống của Cộng Đồng trong nhiều chục năm qua.
 
Thứ Hai: Vụ án Dương Đức Thịnh, Ông có kêu gọi sự tiếp tay từ các BCH/CĐ các Tiểu Bang khác để vận động Chính Giới Úc hay không?
-         Nếu có: các BCH Tiểu Bang khác tiếp tay với những hình thức nào, kết qủa ra sao?
-         Nếu Ông không kêu gọi tiếp tay từ các BCH khác, mà chỉ đơn phương tiến hành vận động chính giới …. xin Ông cho biết lý do ?
-         Ông không cần trưng dẫn công tác vận động của RIÊNG ÔNG, vì chúng tôi đã biết qua những công bố của Ông.
 
Thứ Ba: Xin Ông vui lòng cho biết LÝ DO ÔNG QUYẾT ĐỊNH KHÔNG MỜI Ông Dân Biểu Chris Hays tham dự lễ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30/4/2021 tại Trung Tâm VH & SH Cộng Đồng.
 
Xin Ông vui lòng trả lời CÔNG KHAI để Đồng Hương được biết tường tận diễn biến những sự kiện nêu trên.
Cũng xin nhắc nhở Ông một lần nữa, Nội Quy Cộng Đồng tu chính năm 2013 cho phép Hội Viên được QUYỀN CHẤT VẤN Ban Chấp Hành.
Do đó Ông KHÔNG NÊN và cũng KHÔNG THỂ viện dẫn bất kỳ lý do nào để TỪ CHỐi trả lời..
 
Cá nhân tôi, sẽ kiên nhẫn chờ đợi trả lời của Ông trong thời hạn 72 giờ (3 ngày) kể từ ngày thư ngỏ này được công bố.
Trân trọng kính chào Ông Chủ Tịch.
 
Sydney, ngày 25/8/2021 Gởi đi lúc 9 AM Sydney.
Hội viên cá nhân.
Vũ Trọng Khải (Cell phone 0415512515)
 
 
 

TIN CỘNG ĐỒNG

-  
26 HĐ gửi HDTVGS (26/10/2021)
THƯ NGỎ (11/7/2021)
 
 

Mời bấm vào để đọc:

- Thư Góp Ý 25/10/2021
Thông Báo ĐHTN 7/11/2021

BẦU CỬ ẢO - Trần Việt Nhân 5/9/2021

Sức Mạnh Cộng Đồng NSW Trần việt Nhân 31/8

Câu Trả lời Đã Có (8 HD)- Trần Việt Nhân 3/8/21

Độc Giả Đưa Tin (12 HD) - Trần Việt Nhân 29/7/2021

Thư Cảnh Báo về Văn Bản với chữ ký được ráp vào 25/7/2021

Thông Báo Ma Mãnh…20/7/2021

Xin quý vị chủ tịch các tiểu bang xét lại 18/7/2021

Thông Báo của ông Lê Công Chủ Tịch BCH/ACT 16/7/2021

Thông Báo của BCH/CDLB 13/7/2021

Thông Báo của Paul Huy Nguyễn 14/7/2021

THƯ NGỎ của Cô Kim Hương 15/7/2021

YÊU CẦU CÔNG BỐ TỪ NHIỆM

Cộng Đồng NVTD/NSW đang bị khuynh loát

TỜ TƯỜNG TRÌNH - tố cáo Chủ tịch HD/TVGS vi phạm NỘI QUY

CẬP NHẬT TIN CỘNG ĐỒNG (7/7/2021)

Độc Giả Góp Ý

24 Hội Đoàn đứng tên đòi triệu tập Đại Hội Bất Thường (30/6/2021)

CHÂN DUNG BÀ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG LIÊN BANG ÚC CHÂU

MẪU THƯ ký tên triệu tập ĐHBT

NỘI QUY CDNVTD/NSW

Biên nhận "bằng hình" (30/6/2021)

AmDuongLich
GoTiengViet

          LearnEnglish

Học Tiếng Anh

 NY 2022

TẾT NHÂM DẦN

Mồng Một Tết là ngày 1/2/2022

TEI & SHHF

Dịch Vụ TEI tại VAWA

Dịch vụ & Sinh Hoạt cho các gia đình có con dưới 17 tuổi

Dịch Vụ SHHF tại VAWA

Chương Trình Sinh Hoạt cho trẻ em dưới 12 tuổi

Thời Sự

THƯ NGỎ 10/01/2022

Bị lừa bởi những bài viết nặc danh xuyên tạc thô tục của bọn ...

TIN MỚI: Ông Nhất Giang ...

Chủ Nhiệm Báo CD yêu cầu lập tức hủy bỏ Hội đoàn Tuần báo ...

THƯ GỬI HĐTV&GS - 3/12/2021

Đại diện cho 25 Hội Đoàn Thành viên của CĐNVTDUC/NSW (hơn1/3 ...

TRONG TẬN CÙNG LƯƠNG TÂM ...

Cái chút ánh sáng còn sót lại trong tận cùng lương tâm của ...

19/11/2021: 25 Hội Đoàn ...

25 HVĐT trong tổng số chính thức 57 HVĐT đã trên 1/3 tổng số.

“TẬN CÙNG CỦA SỰ KHỐN NẠN ...

Tận cùng của sự gian trá bị phơi bầy.....

Xã Hội

Đau Thắt Lưng

Đau lưng có thể là cấp tính hoặc kinh niên. Khi đã bị một ...

Cảm thấy Khỏe hoặc Yếu

Sức khỏe là trạng thái của cơ thể với sự toàn vẹn về thể chất, ...

Văn Thơ Nhạc

Sớ Táo Quân 2021

Khải tấu Thượng Đế. Tháng chạp hăm ba. Canh Tý sắp qua. Tân ...

Sớ Táo Quân 2019

Núi rừng biển đảo Trả lại dân Nam Cộng Sản Việt Nam ...

Sưu Tầm Lượm Lặt

Trồng Ớt Nhiều Trái

Mỗi cây ớt được chăm sóc kỹ có thể có tuổi thọ đến 5 năm và ...

Hoa Giấy nở đầy hoa

Mời xem video của anh Hai Lúa, trồng và ghép cây hoa giấy ...

Món Ngon Gia Đình

Thịt Heo Quay Dòn

Món thịt heo quay vàng ươm, giòn rụm thật ngon và hấp dẫn.

Bún Thịt Nướng

Một tô bún thịt nướng thơm ngon với đầy đủ các loại gia vị ...