NoiQuy CongLy -1
 
CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ
Danh sách 8 hội đoàn còn lại trong số 20 HĐ Tân Lập
 
Trong bài viết ngày 29/7/2021 chúng tôi đã đưa tên 12 hội đoàn trong số 20 hội đoàn tân lập, chưa được công nhận và đang được bí mật cất giữ bởi Chủ tịch HD/TV&GS Huỳnh Xem. Hôm nay chúng tôi đưa tiếp số 8 hội đoàn còn lại.
 
Hội Thiện Tâm Group – Nguyễn Thị Dung (vợ Nguyễn Thanh Lợi, tự là Bảy Lợi Nguyễn Thanh Hùng, là “tân chủ tịch” của hai Hội Hậu Huệ Biệt Động Quân và Hậu Duệ VNCH NSW. Hai trong số 20 hội đoàn tân lập nằm trong danh sách “các hội đoàn bí mật” mà Huỳnh Xem, Chủ tịch HD/TV&GS mập mờ đánh lận con đen giữ kín).
Hội Thanh Niên Úc Châu – Linda Ngọc Đào, hiện là Phó chủ tịch Ngoại vụ của BCH CD/NSW.
Hội Hoa Tình Thương – Trần Thị Liên
Hội Bạn Người Lao Động – Võ Trí Dũng
Hội Trường Việt Ngữ Fairvale – Hoàng Minh Châu
Liên Trường Việt Ngữ NSW – Phung Hong Chuong
Hội Hậu Duệ CSQG - Đỗ thị Thu Vân 
Phòng 7 Bộ Tổng Tham Mưu – Ha Dung
 
Theo thư khai báo và cảnh báo của ba trong số bảy thành viên của HD/TV&GS NSW thì việc thành lập 20 hôi đoàn mới nầy vẫn chưa được hội đủ điều kiện để được công khai duyệt xét đúng và đầy đủ. Các diễn tiến cho thấy danh sách đang được Chủ tịch Huỳnh Xem bí mật cất giữ, thành viên HD/TV&GS không có. Hầu như mọi hành vi và việc làm lén lút bí mật của họ chỉ là để đợi thời cơ cho xen lẫn vào danh sách các hội đoàn tại NSW hiện thời.
 
Nếu không bị cô Kim Hương Phó chủ tịch HD/TV&GS tường trình và thông báo thì nội vụ khó bị phanh phui và đưa ra ánh sáng. Chắc chắn rằng với số phiếu dưới đây trong tay của các “vị lãnh đạo” CD của hai Ban chấp hành CD và TV&GS tại NSW, những “vị đại diện” CD - người âm thầm lén lút thành lập đa phần tổng số trong 20 hội đoàn tân lập nầy, thì trong cuộc bầu cử BCH CD/NSW NK 2021-2023 sắp tới, hoặc trong bất cứ một sự việc gì cần có quyết định phải được biểu quyết, người nắm “thắng lợi” với đa số phiếu trong tay là ai, thật quá rõ ràng!
Kinh khủng! Chưa hề có trong lịch sử Cộng Đồng NSW chúng ta. Chỉ có trong lịch sử đảng Cộng sản tại Việt Nam.
 
Nếu những việc làm mờ ám nầy lọt được, không bị phanh phui ra, số hội đoàn nằm trong tay của các “Sáng lập viên” hiện là các vị lãnh đạo CD/NSW sẽ như sau:
 
KATE HOÀNG, Phó CT CD/NSW (kiêm Chủ tịch CD/LB) có tối thiểu 6 hội đoàn với 120 lá phiếu trong tay.
               Sáu hội đoàn MỚI được thành lập một lần bởi thành viên của BCH CD/NSW:
1. Hội Trợ Giúp Pháp Lý của Kate Hoàng (Phó chủ tịch BCH CD/NSW)
2. Hội Quốc Gia Nghĩa Tử của Hoàng Thị Ngọc Bích (mẹ của Kate Hoàng)
3. Hội Thân Hữu Nha Trang của Nhật Trần (chồng của Kate Hoàng)
4. Hội Thanh Niên Úc Châu của Linda Ngọc Đào, hiện là Phó chủ tịch Ngoại vụ của BCH CD/NSW.
5. Hội Ngàn Năm Sử Việt của Nguyễn Tiến Minh, hiện là Thủ quỹ của BCH CD/NSW.
6. Hội Văn Hóa Miền Tây Nam Bộ của Erika Lâm, thành viên của VCAY do Kate Hoàng thành lập.
 
HUỲNH XEM (Chủ tịch HD/TV&GS) có tối thiểu 4 Hội đoàn với 80 lá phiếu trong tay:
1. Hội Hậu Duệ Biệt Động Quân của Nguyễn Thanh Lợi
2. Hội Hậu Duệ VNCH NSW của Nguyễn Thanh Lợi
3. Hội Thiện Tâm Group của Nguyễn Thị Dung, vợ Nguyễn Thanh Lợi
                                 (Nguyễn Thanh Lợi là đàn em thân thiết của Huỳnh Xem).
4. Hội Biệt Động Quân, Huỳnh Xem là Chủ tịch
 
HUYNH SONG (HD/TV&GS) có tối thiểu 60 lá phiếu trong tay
1. Hội Kangen Water Cabramatta của Cindy Huỳnh, con gái Huỳnh Song
2. Hội Hậu Duệ CSQG/VNCH/NSW đứng tên Đỗ Thị Thu Vân, do bà Gọi Ánh vợ Huỳnh Song thành lập.
3. Hội CSQG - Huỳnh Song
 
NGUYỄN TẤT PHƯƠNG, (HD/TV&GS) sẽ có 40 lá phiếu trong tay:
1. Hội Văn Nghệ Sĩ NSW – Nguyễn thị Mẫn (vợ Nguyễn Tất Phương)
2. Hội Phóng Viên Độc Lập - Nguyễn Tất Phương
 
NGUYỄN VY TÚY với 3 Hội đoàn sẽ có 60 lá phiếu trong tay:
1. Chiêu Dương Tuần Báo – Nguyễn Vy Túy
2. Hội Phát Huy Tinh Thần Ngô Đình Diệm - Nguyễn Vy Túy (chơi trò thừa gió bẻ măng!) 
3. Hội Văn Nghệ Tuần Báo - Nguyễn Vy Túy (tờ báo nầy đã chết một năm)
 
 
THAM KHẢO HIỆN TÌNH
BCH CD/NVTD/NSW: Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW gồm 7 thành viên.
Ba trong bảy người có chân trong “Đại sự” sáng lập đa số 20 hội đoàn tân lập là:
- Kate Hoàng - Phó chủ tịch Nội vụ
- Linda Ngoc Đào - PCT Ngoại vụ
- Nguyễn Tiến Minh – Thủ quỹ
 
BCH HD/TV&GS: Ban Chấp Hành Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát có bảy thành viên:
- Huỳnh văn Xem (Huỳnh Xem) - Chủ tịch
- Nguyễn thị Kim Hương - Phó Chủ tịch
- Huỳnh văn Song (Huỳnh Song) - Thư ký
- 4 Thành viên: Lâm Xuân, Nguyễn Minh Triền, Phạm thị Minh Lan, Nguyễn Tất Phương.
*Ba người làm việc nghiêm túc theo đúng Nội Quy: Nguyễn thị Kim Hương, Nguyễn Minh Triền, Lâm Xuân.
*Ba người gồm có Chủ tịch Huỳnh Xem, T/k Huỳnh Song, T/v Nguyễn Tất Phương, mỗi người có trong tay từ 3 đến 4 Hội đoàn (1 cũ và 2-3 tân lập).
          *Phạm thị Minh Lan: Vừa xuất hiện trong “Đôi lời chia sẻ” ngày 25/7/2021 đã cho thấy rõ là một người kiêu ngạo và trật… đường rầy!
 
Tuy rằng HD/TV&GS hoàn toàn độc lập với BCH CD, “các vị đại diện” trong HD/TVGS Huỳnh Xem, Huỳnh Song, Nguyễn Tất Phương lại có rất nhiều “hoạt động” giúp việc rất đắc lực cho Kate Hoàng, đi trái với Nội Quy CD.
 
Sau khi TỜ TƯỜNG TRÌNH, THƯ NGỎTHƯ CẢNH BÁO của cô Nguyễn thị Kim Hương cùng ông Lâm Xuân và Nguyễn Minh Triền gửi đến các hội đoàn đoàn thể tại NSW hiện nay,và tính đến ngày cô gửi lá thư mới nhất là ngày 25/7/2021 cô vẫn khẳng định chưa hề có danh sách của 20 hội đoàn mới. Được biết danh sách hiện tại có tổng số là 58 hội đoàn.
 
CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ
Với những dữ kiện trên đây chúng ta có cần không, phải đặt lại câu hỏi “Vì sao Chủ tịch Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát NSW Huỳnh Xem lại lén lút bí mật cất giữ và nhập nhằng đánh lận con đen về danh sách 20 hội đoàn tân lập”?
 
CÂU TRẢ LỜI CHƯA CÓ
Một số đồng hương của chúng ta, những người đang theo dõi tình hình cộng đồng hiện nay trao đổi với nhau những thắc mắc đang có, trên facebook: “Vì sao có những hội đoàn và gia đình quân đội trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW không đứng chung tên với 28 Hội Đoàn đòi triệu tập Đại Hội Bất Thường để buộc phải có câu trả lời chính đáng về 20 hội đòan tân lập?
 
Câu trả lời chưa có, nhưng có một số người đã phát biểu như sau:
- Chúng tôi đã chọn lầm người hội trưởng.
- Hội trưởng chúng tôi thuộc nhóm ăn nhậu với mấy ông bên TVGS.
- Hội chúng tôi bị lầm nên đã ký tên trong “Thỉnh Nguyện Thư” xin gia hạn từ 2 năm thành 3 năm cho BCH CDNSW, do ông Huỳnh Xem và Huỳnh Song đến tận nhà vận động nên khó có thể ký tên với 28 hội đoàn bạn.
 
Một số hội đoàn, không đứng tên chung với 28 hội đoàn gửi thư đòi HD/TV&GS triệu tập ĐHBT, đã khẳng định rằng họ sẽ tham dự ĐHBT để đòi phải có câu trả lời thích đáng về 20 hội đoàn mới thành lập nầy.
 
Nhiều người bất mãn phát biểu rằng, chúng ta tôn trọng và ghi ơn người Chiến sĩ QLVNCH, nhưng có nhiều cá nhân đã muối mặt bán đứng và tự bôi nhọ thanh danh và phẩm chất của chính người chiến sĩ trong cá nhân người đó.
 
Trần Việt Nhân
03/08/2021
 
 
Danh sách 20 hội đoàn tân lập
1. Hội Trợ Giúp Pháp Lý của Kate Hoàng (Phó chủ tịch BCH CD/NSW)
2. Hội Quốc Gia Nghĩa Tử của Hoàng Thị Ngọc Bích (mẹ của Kate Hoàng)
3. Hội Thân Hữu Nha Trang của Nhật Trần (chồng của Kate Hoàng)
4. Hội Thanh Niên Úc Châu của Linda Ngọc Đào, hiện là Phó chủ tịch Ngoại vụ của BCH CD/NSW.
5. Hội Ngàn Năm Sử Việt của Nguyễn Tiến Minh, hiện là Thủ quỹ của BCH CD/NSW.
6. Hội Văn Hóa Miền Tây Nam Bộ của Erika Lâm, thành viên của VCAY do Kate Hoàng thành lập.
7. Hội Kangen Water Cabramatta của Cindy Huỳnh, con gái Huỳnh Song
8. Hội Hậu Duệ CSQG/VNCH/NSW đứng tên Đỗ Thị Thu Vân, do bà Lê Gọi Ánh vợ Huỳnh Song thành lập.
9. Hội Hậu Duệ Biệt Động Quân - Nguyễn Thanh Lợi
10. Hội Hậu Duệ VNCH NSW - Nguyễn Thanh Lợi
11. Hội Thiện Tâm Group - Nguyễn Thị Dung, vợ Nguyễn Thanh lợi
12. Hội Văn Nghệ Sĩ NSW – Nguyễn thị Mẫn (vợ Nguyễn Tất Phương)
13. Chiêu Dương Tuần Báo – Nguyễn Vy Túy. 
14. Hội Giữ Gìn Tiếng Việt – Minh Hoàng
15. Hội Con Rồng Cháu Tiên – Nguyễn Thị Thanh
16. Hội Hoa Tình Thương – Trần Thị Liên
17. Hội Bạn Người Lao Động – Võ Trí Dũng
18. Hội Trường Việt Ngữ Fairvale – Hoàng Minh Châu
19. Liên Trường Việt Ngữ NSW – Phung Hong Chuong
20. Phòng 7 Bộ Tổng Tham Mưu – Ha Dung
 
pbrr-5
 

TIN CỘNG ĐỒNG

 

NVS NEWS

NguoiViet Sydney NEWS

Bấm vào Link trên đây hoặc bấm vào LOGO NVSN để xem tất cả các Video của NVSN từ số 1 đến số mới nhất hiện thời của năm 2023.


TIN CỘNG ĐỒNG

Từ 2020 cho đến nay 2023

Mời xem Video NGÀY QUỐC HẬN 30/04/2023 tại CANBERRA

Biểu tình trước tòa đại sứ việt cộng, 30/4/2023

 

Bài Mới Đăng

VĂN THƯ 2/6/2023

Gửi Huỳnh Xem: Phải triệu tập gấp một phiên họp

+ View

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN

Thời hạn nộp đơn: chấm dứt ngày 19/06/2023 

+ View

Phiên Tòa ngày 30/05/2023

Mời theo dõi tường trình của NguoiVvietSydney

+ View

THÔNG BÁO ngày 29/05/2023

Chỉ có luật sư đôi bên ra Tòa để xin chuẩn y

+ View

NGÀY QUỐC HẬN 30/04/2023

Trời lạnh khoảng 11-12 độ, tuy thế đã có khoảng

+ View

COVID-19 affects

Most infected people will develop mild to

+ View

TIN CỘNG ĐỒNG

Tin Cộng Đồng

+ View

20/8/2022 Lễ Thượng Kỳ

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NSW sẽ tổ chức LỄ

+ View

GS Nguyễn Xuân Vinh qua

GS Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh Không Quân VNCH,

+ View

AmDuongLich
GoTiengViet

          LearnEnglish

Học Tiếng Anh

Thời Sự

VĂN THƯ 2/6/2023

Gửi Huỳnh Xem: Phải triệu tập gấp một phiên họp HĐTV&GS để ...

NGÀY QUỐC HẬN 30/04/2023

Trời lạnh khoảng 11-12 độ, tuy thế đã có khoảng 1000 người ...

20/8/2022 Lễ Thượng Kỳ Kỷ ...

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NSW sẽ tổ chức LỄ THƯỢNG KỲ tại ...

GS Nguyễn Xuân Vinh qua đời

GS Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh Không Quân VNCH, qua đời ở ...

THƯ NGỎ 9/5/2022

Những người này lấy quyền gì mà quyết định việc của CĐ.

Biểu Tình 30/04/2022 tại ...

NSW, ngày 8 tháng 4 năm 2022. Ký tên:   Nguyễn Thị Kim ...

Xã Hội

Đau Thắt Lưng

Đau lưng có thể là cấp tính hoặc kinh niên. Khi đã bị một ...

Cảm thấy Khỏe hoặc Yếu

Sức khỏe là trạng thái của cơ thể với sự toàn vẹn về thể chất, ...

Cách phòng virus Corona

Hình thức lây nhiễm corona virus phổ biến nhất là do chạm, ...

Luật An Ninh Mạng nghiêm ...

Những người quyền cao chức trọng được quyền.. ẩn danh hèn nhát ...

Văn Thơ Nhạc

Sớ Táo Quân 2021

Khải tấu Thượng Đế. Tháng chạp hăm ba. Canh Tý sắp qua. Tân ...

Sớ Táo Quân 2019

Núi rừng biển đảo Trả lại dân Nam Cộng Sản Việt Nam ...

Sưu Tầm Lượm Lặt

Trồng Ớt Nhiều Trái

Mỗi cây ớt được chăm sóc kỹ có thể có tuổi thọ đến 5 năm và ...

Hoa Giấy nở đầy hoa

Mời xem video của anh Hai Lúa, trồng và ghép cây hoa giấy ...

Món Ngon Gia Đình

Thịt Heo Quay Dòn

Món thịt heo quay vàng ươm, giòn rụm thật ngon và hấp dẫn.

Bún Thịt Nướng

Một tô bún thịt nướng thơm ngon với đầy đủ các loại gia vị ...

BÁNH DẦY

Món bánh dễ làm và rất tiện lợi để xử dụng bất cứ khi nào và ...

CÁCH CẮT BÁNH TÉT/BÁNH ...

Qúy bạn đã thử cắt bánh bằng dao bọc plastic food ...