ĐỘC GIẢ đưa TIN và ĐỘC GIẢ đưa TÊN
20 HỘI ĐOÀN TÂN LẬP
 
Khi một hay nhiều chuyện bí mật bị… bật mí bình thường được phát xuất từ nhiều lý do khác nhau.
“Tin và Tên” chúng tôi nhận được trong thời gian nầy khởi nguồn từ một số trong các lý do sau: Rượu vào lời ra. Khoe khoang mình hay con mình làm “đại sự”. Zoom Meeting, Google Meet… Nhưng điểm chính yếu là do sự chống đối từ nhiều cá nhân đồng hương trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW.
 
Nhiều cá nhân trong CD không chịu được viễn ảnh 20 HD mới được thâu nhận một cách mờ ám. Phải có âm mưu mới cần che dấu bằng hành động mờ ám. Nếu tên tuổi của tập thể Người Việt TD NSW bị xử dụng như một công cụ cho những âm mưu mờ ám sau nầy của “các vị lãnh đạo” trong hai BCH CD/NSW và HD/TV&GS thì đúng là một nguy cơ phải được ngăn chận tức thì.
 
Nhiều cá nhân đã chú tâm theo dõi tình hình, truy lùng tin tức gửi đến chúng tôi. Trang Web VAWA có được bài viết bài nầy do từ sự quan tâm lo lắng mãnh liệt về nguy cơ tiềm ẩn gây phân hóa và hủy diệt một cộng đồng, một thành trì chống cộng vững chắc của Úc châu trên 46 năm nay.
 
Zoom Meeting & Google Meet: Thời gian bị gián cách xã hội, từ tháng 6/2021 cho đến cuối tháng 7/2021, mọi trường học, cơ sở, nhà hàng, cửa hiệu v.v.. bị đóng cửa, không đi lại được thế nên khi một nhóm người gọi là “lãnh đạo” cộng đồng với nhiều âm mưu mờ ám, gặp phản ứng và chỉ trích của hội đoàn và đồng hương đã phải vội vàng gặp nhau bàn bạc, đã chỉ có thể họp “khẩn” qua Zoom Meeting, Google Meet… để bàn “đại sự” hầu kiếm cách thoát thân và đưa ra chiến lược mới tiếp tục dối gạt đồng hương tại NSW.
Họp kiểu nầy, người trong nhà nghe hết mọi bí mật. - Ví dụ bà vợ lấy tên ông chồng đặt tên cho một hội đòan ma, ông chồng chẳng hề biết đến, nhờ nghe vợ trân tráo rổn rảng đọc tên chồng đứng tên là “đảng trưởng” một hội đoàn tân lập, chồng vỡ nợ điện thoại than với thằng bạn nối khố. Con vợ thằng bạn nghe được liền ca bài rỉ tai. Thế là bí mật bị bật mí. - Làm sao biết được là “người nhà của mình” không mách lẻo với bà bạn thân, hay ông chồng không ba hoa chích chòe với thằng bạn. Để rồi thằng bạn nầy nói cho thằng bạn kia, và vợ nó nghe biết, bèn rỉ tai cho người khác với một điều kiện: “hãy giữ bí mật nhé”! Và từ đó bí mật bị bật mí! Nhờ vậy mới có tài liệu viết bài nầy!
 
“Thời thế (COVID) tạo hãi hùng!”
Theo lời cô Kim Hương Phó chủ tịch HD/TV&GS thì cá nhân cô Kim Hương, ông Lâm Xuân và ông Nguyễn Minh Triền, cho đến ngày 25/7/2021 không có danh sách 20 hội đoàn mới nầy. (Xem chi tiết 3 lá thư của cô Kim Hương: TỜ TƯỜNG TRÌNH 29/6, THƯ NGỎ 11/7 và THƯ CẢNH BÁO 25/7/2021).
Độc giả đưa tin: Một số độc giả dày công truy tìm tông tích 20 hội đoàn (HD) mới, những HD đang nằm trong danh sách bí mật của HD/TV&GS.
Độc giả đưa tên: Dưới đây là kết quả về một số các hội đoàn mới:
(Trang Web chúng tôi thâu nhận được trong Đợt thứ nhất)
 
Hội Trợ Giúp Pháp Lý Kate Hoàng (Phó chủ tịch BCH CD/NSW)
Hội Quốc Gia Nghĩa Tử - Hoàng Thị Ngọc Bích (mẹ của Kate Hoàng)
Hội Thân Hữu Nha TrangNhật Trần (chồng của Kate Hoàng)
Kate Hoàng sẽ có 3 hội đoàn mới với 60 lá phiếu trong tay
 
Và các hội đoàn “đồng chí hướng” với Kate Hoàng:
Chiêu Dương Tuần BáoNguyễn Vy Túy. Một tờ báo thương mãi gọi là một hội đoàn được sao!? (Tên BCH và 10 hội viên là tên ai? Không lẽ lấy tên độc giả mua báo?!)
Nguyễn Vy Túy đã đứng tên là Chủ tịch Hội Văn Nghệ Tuần Báo (20 lá phiếu).
Nguyễn Vy Túy cũng đã đứng tên Chủ tịch của Hội Phát Huy Tinh Thần Ngô Đình Diệm (20 lá phiếu)
Nguyễn Vy Túy sẽ có 3 hội đoàn với 60 lá phiếu trong tay.
 
Hội Văn Nghệ Sĩ NSWNguyễn thị Mẫn (vợ Tất Phương HD/TV&GS).
Nguyễn Tất Phương đã là hội trưởng Hội Phóng Viên Độc Lập.
Nguyễn Tất Phương sẽ có 2 hội đoàn sẽ có 40 lá phiếu trong tay.
 
Hội Kangen Water: Cindy Huynh (con gái Huỳnh Song). Ý tưởng lập hội khá “độc đáo”! Lấy đâu cho ra đủ tên để đưa vào BCH và 10 hội viên. Lấy tên khách hàng mua máy?!
Huỳnh Song hiện là hội trưởng Hội CSQG.
Như vậy Huỳnh Song với 2 hội đoàn sẽ có 40 lá phiếu trong tay.
 
Hậu Duệ VNCH NSW - Nguyễn Thanh Lợi.
Hội Hậu Duệ Biệt Động Quân - Nguyễn Thanh Lợi. với 2 hội mới nầy Nguyễn Thanh lợi có 40 lá phiếu! (Một độc giả nửa đùa nửa thật gửi Tờ Khai Sinh của Hội nầy như sau: cha Huỳnh Xem, Chủ tịch Hội Biệt Động Quân NSW. Ngày tháng năm sinh: Đẻ trong mùa COVID-19 năm 2020)
Như vậy Huỳnh Xem có thể có 60 lá phiếu trong tay.
 
Trong mùa dịch bệnh COVID-19 không tiếp xúc không tiếp cận, vẫn sinh ra 4 hội đòan để giữ gìn Văn Hóa Việt?! Chủ tịch CD/LB kiêm Phó Chủ tịch CD/NSW bà Kate Hoàng, chửi thề tục tỉu, ăn nói dơ dáy ghê tởm! nhiều bài viết đã dùng chữ “vô liêm sĩ, thiếu văn hóa, mất dạy!” khi nói về bà nầy. Bốn HD nầy ra đời trong thời gian nầy không biết có thể làm “công tác giáo huấn”?!
Hội Ngàn Năm Sử Việt – Nguyễn Minh Tiến – Thủ quỹ của BCH CD/NSW
Hội Văn Hóa Miền Tây Nam Bộ - Đảng Trưởng Erika Lâm.
Hội Giữ Gìn Tiếng Việt – Minh Hoàng
Hội Con Rồng Cháu Tiên – Nguyễn Thị Thanh
Bốn hội đoàn mới nầy sẽ có 80 lá phiếu! Các lá phiếu nầy sẽ ủng hộ ai?
 
Vì sao HD/TVGS phải nhập nhằng đánh lận con đen và dấu tông tích các HD tân lập?!
 
Thông Tin Truyền Khẩu: Cảm ơn sự dũng cảm của Cô Kim Hương, ông Lâm Xuân và ông Nguyễn Minh Triền đã lên tiếng cho mọi người biết việc làm sai trái của Chủ tịch TV&GS Huỳnh Xem và Thư ký TV&GS Huỳnh Song, để từ đó dấy lên những quan tâm dữ dội về sự sống còn của cộng đồng người Việt tự do chúng ta trên đất Úc, nhờ đó Trang Web chúng tôi mới nhận được những tin tức được truyền tai trên đây từ độc giả nhiều nơi.
 
KỲ SAU TIẾP: Nhận được tên và người trưởng nhiệm của các hội đoàn còn lại, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý độc giả.
 
images 
 
THƯ CẢNH BÁO gửi ngày 25/7/2021 từ Cô Nguyễn Thị Kim Hương (Phó chủ tịch HD/TV&GS), ông Nguyễn Minh Triền và ông Lâm Xuân (thành viên HD/TV&GS) cảnh báo việc một Văn Bản đánh máy ghi ngày 5/6/2021 với bản copy của 7 chữ ký được dán ráp vào tên của 5 thành viên trong HD/TV&GS, và họ lên tiếng khẳng định không có trách nhiệm gì đối với Văn Bản (VB) đó.
Điều nầy có nghĩa là nếu hai ông Huỳnh Xem và Huỳnh Song là người ký tên trên VB ngày 5/6/2021 hoặc bất cứ ai khác xử dụng Văn Bản nầy với một mục đích gì, ba người họ sẽ không chịu trách nhiệm.
 
Cùng ngày một thành viên HD/TV&GS là Bà Phạm Minh Lan gửi Đôi lời chia sẻ khẳng định “Biên Bản” đó đã có chữ ký của ba người. Bà Minh Lan chứng minh bằng một trang giấy viết tay, là trang cuối của một cuộc họp nào đó, có chữ ký của 7 người, trong đó có cô Kim Hương, ông Lâm Xuân và ông Minh Triền. Bà đã viết những lời rất “tha thiết” và rất … trật đường rầy!
 
Thư Cảnh Báo: cảnh báo một Văn Bản đánh máy ghi ngày 5/6/2021 do hai ông Huỳnh Xem và Huỳnh Song trực tiếp ký tên với 7 chữ ký được làm copy và dán ráp vào, cho thấy đây là một Văn Bản vi phạm pháp luật và Nội Quy CD như vậy cần được cảnh báo đến các hội đoàn đoàn thể.
 
Thư bà Minh Lan với Đôi Lời Chia Sẻ: kèm theo một trang cuối (của nhiều trang giấy) viết tay và có 7 chữ ký của 7 thành viên trong HD/TV&GS, nhưng trong trang giấy nầy không có ghi ngày tháng, chương trình buổi họp, nội dung buổi họp. Từ đó bà chứng minh là ba người đã ký mà… còn chối! Bà còn nói về kinh nghiệm lâu năm của bà trong HD/TV&GS so với kinh nghiêm yếu kém của cô Kim Hương.
 
Xin lưu ý là Cô Kim Hương không nói đến việc ký tên trên Trang giấy viết tay của bà đưa ra. Cô chỉ cảnh báo việc Chủ tịch và Thư ký với Logo của Cộng Đồng tự tay dán ráp phần copy của 7 chữ ký đưa vào một Văn Bản để phổ biến.
 
Đối chiếu 2 lá thư chúng ta thấy một bên tự hào với kinh nghiêm dày dặn nhưng lạc đề và một bên là sự sáng suốt của một người mới “vào nghề” đã dễ dàng nắm bắt sự kiện!
 
Trần Việt Nhân
29/7/2021
  pbrr-5

Bài Mới Đăng

COVID-19 affects

Most infected people will develop mild to

+ View

TIN CỘNG ĐỒNG

Tin Cộng Đồng

+ View

20/8/2022 Lễ Thượng Kỳ

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NSW sẽ tổ chức LỄ

+ View

GS Nguyễn Xuân Vinh qua

GS Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh Không Quân VNCH,

+ View

“KIỆN CỘNG ĐỒNG” Trần

Lý do hủy bỏ việc tổ chức Lễ Thượng Kỳ Ngày Quân

+ View

28/5/2022 CHƯƠNG TRÌNH

Chương Trình NHẠC VÀNG với Chủ Đề "NGƯỜI CHIẾN SĨ

+ View

THƯ NGỎ 9/5/2022

Những người này lấy quyền gì mà quyết định việc

+ View

30/04/2022 Biểu Tình tại

Khoảng 1000 người đã tham dự cuộc biểu tình tại

+ View

ĐÊM THẮP NẾN 23.04.2022

Để tưởng nhớ NGÀY QUỐC HẬN 30/04/1975.

+ View

AmDuongLich
GoTiengViet

          LearnEnglish

Học Tiếng Anh

TEI & SHHF

Dịch Vụ TEI tại VAWA

Dịch vụ & Sinh Hoạt cho các gia đình có con dưới 17 tuổi

Dịch Vụ SHHF tại VAWA

Chương Trình Sinh Hoạt cho trẻ em dưới 12 tuổi

Thời Sự

20/8/2022 Lễ Thượng Kỳ Kỷ ...

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NSW sẽ tổ chức LỄ THƯỢNG KỲ tại ...

GS Nguyễn Xuân Vinh qua đời

GS Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh Không Quân VNCH, qua đời ở ...

THƯ NGỎ 9/5/2022

Những người này lấy quyền gì mà quyết định việc của CĐ.

Biểu Tình 30/04/2022 tại ...

NSW, ngày 8 tháng 4 năm 2022. Ký tên:   Nguyễn Thị Kim ...

NSW BIỂU TÌNH NGÀY QUỐC ...

Đồng hương NSW sẽ di chuyển bằng xe buýt đến Canberra

NSW & NGÀY QUỐC HẬN ...

CD/NSW trực chỉ Canberra ngày 30/04/2022 biểu tình trước Tòa ...

Xã Hội

Đau Thắt Lưng

Đau lưng có thể là cấp tính hoặc kinh niên. Khi đã bị một ...

Cảm thấy Khỏe hoặc Yếu

Sức khỏe là trạng thái của cơ thể với sự toàn vẹn về thể chất, ...

Văn Thơ Nhạc

Sớ Táo Quân 2021

Khải tấu Thượng Đế. Tháng chạp hăm ba. Canh Tý sắp qua. Tân ...

Sớ Táo Quân 2019

Núi rừng biển đảo Trả lại dân Nam Cộng Sản Việt Nam ...

Sưu Tầm Lượm Lặt

Trồng Ớt Nhiều Trái

Mỗi cây ớt được chăm sóc kỹ có thể có tuổi thọ đến 5 năm và ...

Hoa Giấy nở đầy hoa

Mời xem video của anh Hai Lúa, trồng và ghép cây hoa giấy ...

Món Ngon Gia Đình

Thịt Heo Quay Dòn

Món thịt heo quay vàng ươm, giòn rụm thật ngon và hấp dẫn.

Bún Thịt Nướng

Một tô bún thịt nướng thơm ngon với đầy đủ các loại gia vị ...