Yêu cầu BCH và HĐTV/GS tạm ngưng chức vụ Phó Chủ Tịch của Cô Kate Hoàng chờ khi có thể triệu tập được Đại Hội Bất Thường quyết định.
 
 
 
BÀI THỨ NHẤT
 

BÀ PHÓ CHỦ TỊCH BCH/CD/NSW 

CÓ VI PHẠM NỘI QUY HAY KHÔNG?

Kính thưa Qúy Đồng Hương, 

Với câu hỏi được nêu làm đề tài cho những gì sẽ được trình bầy ... thì... câu hỏi kế tiếp sẽ là: 

“Nếu Bà Phó Chủ Tịch BCH/CĐ/NSW đã vi phạm Nội Quy thì biện pháp chế tài nào sẽ được áp dụng theo Nội Quy”. 

Kính thưa Qúy Đồng Hương,

Trong phần phân tích kế tiếp, người viết chỉ trình bầy quan điểm dựa trên chủ điểm VĂN HÓA quy định trong nội quy của CĐ/NVTD/NSW … không lan man phân tích định nghĩa về chính trị hay đạo đức (!)

Hiện tại, theo lập luận của BCH/CĐ và Hội Đồng TVGS cho rằng những trao đổi qua text chat của Bà Phó Chủ Tịch Nội Vụ (Cô Kate Hoàng) với một người khác là việc cá nhân do đó BCH và HĐ/TVGS không thể đưa ra quyết định chế tài!

Những lập luận đó hòan tòan không thể chấp nhận vì những lý do sau:

Những dòng text đang được lưu truyền rộng rãi qua nhiều phương tiện khác nhau là những trao đổi của Cô Kate Hoàng với một người khác đề cập đến không chỉ một người thứ ba..mà..còn có cả “một lũ gìa” bị kéo vào những dòng text này. Vậy sự kiện này không thể coi là việc của cá nhân nữa.

(Ví dụ như một ông chồng đánh bà vợ một cái tát tai trong phòng ngủ, nếu sự việc không vỡ lở, hàng xóm không biết, cảnh sát không hay… cả hai vợ chồng đều im ỉm dấu diếm. sự kiện ấy còn trong vòng cá nhân... nhưng khi hàng xóm biết, cảnh sát biết cái sự việc gọi là cá nhân đó sẽ bi đưa ra trước pháp luật với tội danh “bạo hành”. Dù bà vợ không đâm đơn kiện ông chồng.. nhưng Cảnh Sát đã phát động Công Tố Quyền để thi hành pháp luật.... Hành động tát tai bà vợ chẳng liên quan đến ai, nó chỉ xẩy ra trong phòng ngủ, nhưng khi không bưng bít được nữa thì Ông chồng ra hầu tòa và đi tù !!! Cảnh Sát, dư luận, báo chí chắc không thể lập luận đó là chuyện cá nhân để khoanh tay đứng nhìn.

Dư luận lên án hành vi thiếu văn hóa của Cô Kate Hoàng, lên án BCH/CĐ và HĐTV/GS là Đồng Hương đang thực thi trách nhiệm bảo vệ Nội Quy giống như trong ví dụ, Cảnh Sát phát động Công Tố Quyền là để bảo vệ pháp luật, duy trì trật tự xã hội, không thể kết án Cảnh Sát đã lộng quyền, cũng vậy|:

XIN ĐỪNG CHỤP MŨ RẰNG “CÓ MỘT SỐ NGƯỜI ĐÁNH PHÁ CỘNG ĐỒNG”

Như một số Vị trong BCH và HĐTV/GS đang rêu rao ! 

Kính thưa Qúy Đồng Hương,

Nội Quy của Cộng Đồng NSW có điều khỏan quy định như sau:

Theo nội quy, “Chương I Điều 2 khỏan 4 có ghi rõ”

2.4 : Bảo tồn, phát huy, quảng bá những giá trị tinh thần và văn hoá của dân tộc Việt Nam.

Cũng theo nội quy, “Chương 3: HỘI VIÊN, điều 10 khỏan 1 đã ghi rõ Biện pháp chế tài”

 

Biện Pháp Chế Tài: 

10.1 : Khi một hội viên đoàn thể có hành động, lời nói, bài viết đi ngược lại tinh thần Điều 2 của bản Nội Quy, hay làm mất danh dự hoặc quyền lợi của Cộng Đồng, sau khi hòa giải bất thành, vấn đề chế tài có thể được đặt ra nếu có sự đòi hỏi của:

          a.       Ít nhất là 5 thành viên của HĐTV & GS, hoặc :

         b.       Trên 1/3 tổng số hội viên đoàn thể chính thức yêu cầu qua văn thư gửi

                   cho HĐTV&GS nêu rõ lý do và có chữ ký của các vị trưởng nhiệm

                   các hội viên đoàn thể đòi đặt vấn đề.

Với hai khỏan quy định của Nội Quy, dẫn chứng như trên, quy định chế tài một hội viên Đòan Thể “có hành động, lời nói, bài viết đi ngược lại điều 2 của Nội Quy…” sẽ bị chế tài theo quy đinh của Nội Quy mà tôi đã dẫn chứng. Điều quy định này trong Nội Quy không thể viện dẫn là chỉ để áp dụng cho Hội Viên Đòan Thể còn các thành viên trong ban Chấp Hành và Hội Đồng TVGS được miễn trừ !!!

Tôi không tin rằng bất kỳ thành viên nào trong cả hai tổ chức này dám xác nhận rằng cá nhân họ được miễn trừ !!!       

(Nếu Qúy Vị liều mạng xác nhận Qúy Vị được miễn trừ “chế tài” theo những điều dẫn chứng …thì… sẽ có nhiều người chết lắm.. Những người này không chết vì dịch Covid đâu… mà… vì cười đến lũng ruột mà chết đó Qúy Vị ạ !!! trong số người chết vì cười này, chắc hắn sẽ có tôi !)

Nếu không hội đòan nào hay các thành viên của BCH/CĐ cũng như HĐTV/GS được miễn trừ trách nhiệm trước những vi phạm Nội Quy thì việc CHẾ TÀI Kate Hòang phải được tiến hành minh bạch.
  
Vì những sinh họat xã hội còn nhiều quy định khắt khe không thể triệu tập đại hội để tiến hành thủ tục theo quy định trong các khỏan (a-b) của điều 10 khoản 1. 
 
Chúng tôi yêu cầu BCH và HĐTV/GS tạm ngưng chức vụ Phó Chủ Tịch của Cô Kate Hoàng chờ khi có thể triệu tập được Đại Hội Bất Thường quyết định.
 
 
Kết luận Lập luận rằng những text chat của Kate Hòang là chuyện cá nhân chỉ là một cách bào chữa cho hành vi bao che và chốn tránh trách nhiệm của BCH và HDTV & GS trước hành vi, lời nói vô VĂN H ÓA của Bà Phó Chủ Tịch Nội Vụ BCH/CDNVTD/NSW làm mất danh dự Cộng Đồng như Nội Quy đã quy định được dẫn chứng như trên.
  
Ghi Chú: Tôi đang chờ bị ném đá, tôi cũng xác nhận sẵn sàng chờ những cục đá thật to ném đến từ bất kỳ bàn tay nào !!!
  
 
Sydney, ngày 14 tháng 7 năm 2021.
Hội viên cá nhân.
 
Vũ Trọng Khải (cell phone :0415512515)
 
 
 
XIN ĐÓN ĐỌC BÀI THỨ HAI:
 
“ÔNG CHỦ TỊCH BCH/CĐNVTD/NSW CÓ VI PHẠM NỘI QUY HAY KHÔNG?”
 
 
 MAIL-2
 

TIN CỘNG ĐỒNG

-  
26 HĐ gửi HDTVGS (26/10/2021)
THƯ NGỎ (11/7/2021)
 
 

Mời bấm vào để đọc:

- Thư Góp Ý 25/10/2021
Thông Báo ĐHTN 7/11/2021

BẦU CỬ ẢO - Trần Việt Nhân 5/9/2021

Sức Mạnh Cộng Đồng NSW Trần việt Nhân 31/8

Câu Trả lời Đã Có (8 HD)- Trần Việt Nhân 3/8/21

Độc Giả Đưa Tin (12 HD) - Trần Việt Nhân 29/7/2021

Thư Cảnh Báo về Văn Bản với chữ ký được ráp vào 25/7/2021

Thông Báo Ma Mãnh…20/7/2021

Xin quý vị chủ tịch các tiểu bang xét lại 18/7/2021

Thông Báo của ông Lê Công Chủ Tịch BCH/ACT 16/7/2021

Thông Báo của BCH/CDLB 13/7/2021

Thông Báo của Paul Huy Nguyễn 14/7/2021

THƯ NGỎ của Cô Kim Hương 15/7/2021

YÊU CẦU CÔNG BỐ TỪ NHIỆM

Cộng Đồng NVTD/NSW đang bị khuynh loát

TỜ TƯỜNG TRÌNH - tố cáo Chủ tịch HD/TVGS vi phạm NỘI QUY

CẬP NHẬT TIN CỘNG ĐỒNG (7/7/2021)

Độc Giả Góp Ý

24 Hội Đoàn đứng tên đòi triệu tập Đại Hội Bất Thường (30/6/2021)

CHÂN DUNG BÀ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG LIÊN BANG ÚC CHÂU

MẪU THƯ ký tên triệu tập ĐHBT

NỘI QUY CDNVTD/NSW

Biên nhận "bằng hình" (30/6/2021)

AmDuongLich
GoTiengViet

          LearnEnglish

Học Tiếng Anh

 NY 2022

TẾT NHÂM DẦN

Mồng Một Tết là ngày 1/2/2022

TEI & SHHF

Dịch Vụ TEI tại VAWA

Dịch vụ & Sinh Hoạt cho các gia đình có con dưới 17 tuổi

Dịch Vụ SHHF tại VAWA

Chương Trình Sinh Hoạt cho trẻ em dưới 12 tuổi

Thời Sự

THƯ NGỎ 10/01/2022

Bị lừa bởi những bài viết nặc danh xuyên tạc thô tục của bọn ...

TIN MỚI: Ông Nhất Giang ...

Chủ Nhiệm Báo CD yêu cầu lập tức hủy bỏ Hội đoàn Tuần báo ...

THƯ GỬI HĐTV&GS - 3/12/2021

Đại diện cho 25 Hội Đoàn Thành viên của CĐNVTDUC/NSW (hơn1/3 ...

TRONG TẬN CÙNG LƯƠNG TÂM ...

Cái chút ánh sáng còn sót lại trong tận cùng lương tâm của ...

19/11/2021: 25 Hội Đoàn ...

25 HVĐT trong tổng số chính thức 57 HVĐT đã trên 1/3 tổng số.

“TẬN CÙNG CỦA SỰ KHỐN NẠN ...

Tận cùng của sự gian trá bị phơi bầy.....

Xã Hội

Đau Thắt Lưng

Đau lưng có thể là cấp tính hoặc kinh niên. Khi đã bị một ...

Cảm thấy Khỏe hoặc Yếu

Sức khỏe là trạng thái của cơ thể với sự toàn vẹn về thể chất, ...

Văn Thơ Nhạc

Sớ Táo Quân 2021

Khải tấu Thượng Đế. Tháng chạp hăm ba. Canh Tý sắp qua. Tân ...

Sớ Táo Quân 2019

Núi rừng biển đảo Trả lại dân Nam Cộng Sản Việt Nam ...

Sưu Tầm Lượm Lặt

Trồng Ớt Nhiều Trái

Mỗi cây ớt được chăm sóc kỹ có thể có tuổi thọ đến 5 năm và ...

Hoa Giấy nở đầy hoa

Mời xem video của anh Hai Lúa, trồng và ghép cây hoa giấy ...

Món Ngon Gia Đình

Thịt Heo Quay Dòn

Món thịt heo quay vàng ươm, giòn rụm thật ngon và hấp dẫn.

Bún Thịt Nướng

Một tô bún thịt nướng thơm ngon với đầy đủ các loại gia vị ...