Thu Phuc Dap 11.7.2021

 
Kính báo đến các Hội đoàn, Đoàn Thể và đồng hương của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW biết để cùng tham dự Đại Hội Bất Thường sẽ được tổ chức theo yêu cầu của 28 Hội Đoàn đứng tên. 
Mời đọc THƯ NGỎ để rõ lý do yêu cầu triệu tập Đại Hội Bất Thường: 
 
 

THƯ NGỎ

GỬI CÁC HỘI ĐOÀN, ĐOÀN THỂ VÀ ĐỒNG HƯƠNG TẠI NSW

 

Kính thưa tất cả quí vị,

Chúng tôi viết lá thư này để khẩn cấp cảnh báo đến các Hội Đoàn, Đoàn Thể và đồng hương cư ngụ tại Tiểu bang NSW về một nguy cơ chưa từng xẩy ra trong 46 năm qua kể từ ngày thành lập tổ chức Cộng Đồng Tiểu bang NSW để người Úc gốc Việt tại Tiểu bang này có tiếng nói đại diện với các cấp chính quyền Úc.

 (Mời bấm vào THƯ NGỎ để đọc nguyên văn Lá Thư)

pbrr-yellow