SBS phong van

SBS Phỏng vấn hai nhân vật kỳ cựu của BCH CĐNVTD NSW: Ông Nguyễn Văn Thanh và BS Nguyễn Mạnh Tiến 

Mời bấm vào hình trên đây để theo dõi

Một câu nói của Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến trong cuộc phỏng vấn nầy là "Hãy nhìn để thấy, nghe để hiểu và dùng trí thông minh để suy luận".
Thật đúng, bây giờ là lúc chúng ta phải dùng trí thông minh của mình để thấy được những nguy hại có thể xảy ra trước khi quá muộn.
Muốn bảo vệ một cộng đồng, không phải chỉ ngồi nghe những gì đang "diễn ra trên Hí Trường", mà phải đoàn kết và cùng tranh đấu để Cộng Đồng Người Việt Úc Châu không bị khuynh loát, không để Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu trở thành một công cụ của một phe nhóm không có chính tâm không đi trên chính đạo.     
 
 
Trang Web VAWA
9/7/2021
 
pbrr-black