QH -1

 

Mời xem VIDEO về CUỘC BIỂU TÌNH trong NGÀY QUỐC HẬN 30/04/2022

tại CANBERRA

 

Xin bấm vào đường dẫn dưới đây để xem hình ảnh NGÀY BIỂU TÌNH:  

https://www.facebook.com/100449198433860/videos/1457560744701245/

 

 

 

QH - 3

 

QH - 2

 

QH - 3

 

QH-4

 

QH-4.b

 

QH-6

 

QH-5

 

QH-8