ĐÊM THẮP NẾN 23/04/2022 tại Canley Heights NSW do Hội Thân Hữu Thương Phế Binh VNCH và nhiều thân hữu tổ chức với sự tham dự của đồng hương NSW để cùng nhau thắp lên ngọn nến tưởng nhớ Ngày 30/04/1975. Sau ngày Miền Nam bị cưỡng chiếm hơn một triệu rưỡi người Việt đã bỏ nước ra đi, và nửa triệu đồng bào đã mất mạng trên biển cả trong hành trình tìm Tự Do. Cùng cầu nguyện cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ, cho người dân sớm thoát khỏi sự áp bức và chà đạp nhân quyền của Đảng Cộng Sản tại Việt Nam.

 

ĐÊM THẮP NẾN 23/04/2022 tại Canley Heights

 Mời bấm vào đường dẫn trên đây để xem đoạn Video quay lại Chương Trình Đêm Thắp Nến

 

DTN 23.4.2022

 

DTN KhanGia-2

Đồng hương NSW tham dự ĐÊM THẮP NẾN 23.04.2022 tại Town Square. Đặc biệt có sự tham dự của ông Lê Công Quyền Chủ Tịch BCH LB Úc Châu

DTN KG 1

Chương trình ĐÊM THẮP NẾN với các nghi thức chào Quốc Kỳ và hát Quốc Ca Úc Việt cùng Một Phút Mặc Niệm

DTN- DqHLC

Trưởng Ban Tổ chức ĐÊM THẮP NẾN Ông Lê Hiền cùng các Ông Đinh Quốc Hùng, Ông Lê Công Quyền CT/LB thắp nhang cầu nguyện khai mạc Chương Trình Đêm Thắp Nến 23/04/2022.

DTN DqH

Ông Đinh Quốc Hùng cựu Chủ Tịch Hội Đồng Các Tổ Chức NVNSW, hiện là Chủ Tịch Hiệp Hội An Sinh Xã Hội Việt Úc (VAWA)

DTN Cuu ChuTich NguyenVanThanh

Ông Nguyễn Văn Thanh Cựu Chủ Tịch BCH CDNVTD NSW

DTN HCT

Ông Hà Cao Thắng Cựu Chủ Tịch BCH CDNVTD/NSW

DTN KH HDTVGS

Bà Nguyễn Thị Kim Hương Phó Chủ Tịch HDTV&GS/NSW

DTN MC - LC

MC của Chương Trình: Luật sư Nguyễn Quốc Toàn, Ngọc Oanh

DTN mc NT NO

DTN Le Da 

Anh Lê Đá một người đã góp công rất lớn trong việc tổ chức ĐÊM THẮP NẾN 23/04/2022 tại Canley Heights

DTN CaNhacSi MC

Các ca nhạc sĩ giúp trong Chương Trình Văn Nghệ với những bản nhạc đấu tranh trong ĐÊM THẮP NẾN 23/04/2022

DTN CaSi HP TT

DTN HNT XuanThao

Ca sĩ Xuân Thảo và Nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn

DTN mc NT - Duy Tam

Nhạc sĩ Duy Tâm

DTN KhanGia-5

Một điểm đáng buồn là ĐÊM THẮP NẾN được Hội Thân Hữu Thương Phế Binh tổ chức, và Trưởng Ban Tổ Chức anh Lê Hiền là Chủ tịch Hội Địa Phương Quân Nghĩa Quân. Đúng ra phải là sự hợp tác của nhiều Hội Đoàn quân đội QLVNCH tại NSW.

Trang Mạng VAWA
23/04/2022