Những món quà khốn nạn

Thứ Sáu, 01/20/2017 - 23:48 — truongduynhat

Tặng ảnh ông Hồ cho người già. Tặng cờ cho dân… ăn Tết. Không biết tự bao giờ, người ta nghĩ ra được những món quà khốn nạn đến thế.

danngheo