QH 30.04

THÔNG BÁO
HỘI CỰU SVSQ/TBTĐ/TB.NSW

Kính gởi Quý Huynh Trưởng và Quý Chiến Hữu trong Hội Cựu SVSQ/TBTĐ/NSW,

Sau khi họp bàn trong BCH Hội, về việc tham gia biểu tình ngày 30/4/2022 trước Tòa Đại Sứ VC tại Canberra, tất cả đều đồng ý là nên THAM GIA, do đó tôi xin đại diện BCH kính gởi Thông Báo kêu gọi của BTC biểu tình đến Quý Huynh Trưởng và Quý Chiến Hữu...với lời giải thích như sau :

Thông báo trên đây, tôi, với vai trò là Thành Viên của HĐTV&GS Đương Nhiệm, kiêm Thành Viên XLTV/BCH/CĐNVTD/NSW, hưởng ứng lời kêu gọi của CĐ Liên Bang và cũng là nhiệm vụ đáp ứng những nguyện vọng, nhu cầu... của các Hội Đoàn, Đoàn Thể và Đồng Hương tại NSW, muốn duy trì truyền thống  trong 46 năm qua là hằng năm đều Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30/4 và phải đến biểu tình tận hang ổ Việt Cộng là tòa Đại Sứ của bọn chúng tại Canberra...

Năm nay, vì sự bất đồng nào đó giữa các vị đương nhiệm của các Tiểu Bang cũng như Liên Bang, mà ông Huynh Văn Xem, Chủ Tịch HĐTV&GS kiêm XLTV chức vụ CT/BCH/CĐNVTD/NSW đã không hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình trước hang ổ VC tại Canberra của CĐ Liên Bang.

Chúng tôi nhận thấy, dù trong nội bộ CĐ có xảy ra bất cứ việc gì đi nữa, chúng tôi là những người được Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể đại diện cho tất cả Quý Đồng Hương bầu lên, chúng tôi không thể để Quý vị thất vọng mà chúng tôi có nhiệm vụ phải làm mọi cách để đáp ứng những nguyện vọng,mong muốn...của Quý HĐ, ĐT và Quý Đồng Hương và phải giữ lửa đấu tranh cho giới trẻ cũng như vạch mặt chỉ tên bạo quyền CSVN trước công luận Úc và thế giới và để đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền...cho hơn 90 triệu Đồng Bào thân yêu trong nước!

"CÔNG VIỆC NÀY KHÔNG VÌ MỘT LÝ DO GÌ KHÔNG CHÍNH ĐÁNG MÀ BỊ GIÁN ĐOẠN"

Nghĩ như vậy, nên chúng tôi những thành viên của HĐTV&GS đương nhiệm và kiêm là Thành Viên XLTV/BCH/CĐNVTD/NSW, mạnh dạn cùng với một số Quý vị Cựu Chủ Tịch CĐ/NSW & UC, hưởng ứng lời kêu gọi của CĐ Liên Bang...đứng ra tổ chức đầy đủ mọi phương tiện như những lần biểu tình tại Canberra trước đây...mặc dù có sự tốn kém...

Kính mời Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Quý Đồng Hương và Quý Chiến Hữu tham dự thật đông, để nói lên tinh thần chống Cộng của chúng ta không thể có gì làm suy giảm được !

Xin cám ơn Quý  Hội Đoàn, Đoàn Thể, Quý Đồng Hương nói chung và Quý Huynh Trưởng cùng Quý Chiến Hữu trong Hội nói riêng.

Hẹn gặp nhau trên những xe buses đi Canberra vào Thứ Bảy, 30/4/2022:


 - 6:30 am tại Phở An Bankstown
 - 7:00 am tại Thư Viện Cabramatta


Trân trọng kính Thông Báo.


TM. BCH/Hội Cựu SVSQ/TBTĐ/NSW.
Hội Trưởng
Lâm Xuân

pbrr-5