ỦY BAN TỔ CHỨC & VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

BAN CHẤP HÀNH CĐNVTD/UC/NSW.

NHIỆM KỲ 2013-1015

Kính gởi : Toàn Thể Quý Đoàn Thể Hội Viên Cộng Đồng Người Việt Tự Do UC/NSW

       Đồng kính gởi : - Ông Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/NSW

                                    - Ông Chủ Tịch HĐTV&GS

“ ĐỂ KÍNH TƯỜNG ”

Trích yếu : V/v UBTCBC giải đáp dư luận bất minh đối với UBTCBC nhiệm kỳ 2013-2015

 

Kính thưa Quý Vị Trưởng Nhiệm cùng toàn thể Thành Viên Quý Hội Đoàn.

Trong khoảng hơn một tuần lễ vừa qua, có nguồn dư luận bất minh tác hại cho tinh thần đoàn kết của Cộng Đồng cho rằng UBTCBC nhiệm kỳ 2013-2015 bầu Ban Chấp Hành CĐNVTD/UC/NSW đã không cộng tác với Hội Đồng TV&GS cũng như Ban Chấp Hành CĐNVTD/UC/NSW đương nhiệm trong công tác của ĐẠI HỘI BẦU CỬ, sẽ diễn ra ngày 12/10/2013 tại Trung Tâm VH&SH Cộng Đồng.

 

Kính thưa Quý Vị,

Nguồn tin nói trên y cứ vào việc UBTCBC từ chối phiên họp do BCH/CĐ và HĐTV&GS triệu tập vào ngày 5/8/2013 để bàn thảo một số công việc liên quan đến Đại Hội Bầu Cử ngày 12/10/2013.

Lý do UBTCBC từ chối tham dự phiên họp này như sau :

-  Thư HĐTV&GS và BCH/CĐ gởi UBTCBC đề ngày 30/9/2013 có đoạn viết như sau (trích dẫn) : “ Trong phiên họp chung giữa BCH và HDTV&GS hôm 29/09 vừa qua tại TTVH & SHCD chúng tôi có phác họa một số những công tác mà BCH, HĐTV&GS và Ủy Ban TCBC cần cùng nhau bàn thảo, hoạch định và thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn; thí dụ như : Chi tiêt trách nhiệm của mỗi người trong ngày Đi Hội Bầu Cử, nhiệm vụ thâu niên liễm, nhiệm vụ phát phiếu bầu, thiện nguyện viên trong ngày bầu cử Ban Chấp Hành, nhiệm vụ giám sát trong ngày đầu phiêu… vân vân…”

Với những lý do nêu trên trong thư triệu tập phiên họp của HĐTV&S cũng như BCH/CĐ, Ủy Ban TCBC nhận định rằng: Chiếu thư đề ngày 15/9/2013 của BCH/CĐ mời các Hội Viên Đoàn Thể tham dự phiên họp ngày 12/10/2013 tại TTVH&SHCĐ từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, đã phân định rất rõ ràng chương trình sinh họat cho mỗi phần hành gồm:

a/  Đại Hội Thường Niên, từ 9.30 sáng đến 12 giờ trưa.

b/  Đại Hội Bầu Cử, từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều,

Trong phần sinh họat của ĐHBC được phân chia cho:

-  Phần trình bầy của HĐTV&GS trước.

-  Sau đó đến sinh hoạt những công tác liên quan chung đến cuộc Bầu Cử cả HĐTV&GS cũng như BCH/CĐ nhiệm kỳ 2013-2015. (xin Quý Vị vui lòng xem lại thư mời của BCH/CĐ).  

Cũng theo nội dung một phần khác của thư triệu tập phiên họp ngày 5/10 trích dẫn sau: “Để hỗ trợ Ban TCBC, chúng tôi nhận thấy cần có một buổi họp lúc 3:00 chiều ngày Thứ  Bẩy 05/10/2013 tại phòng Thư Viện TT VH&SHCĐ để bàn thảo, phối hợp và phân công một cách cụ thể.”.

 

Kính thưa Quý Hội Đoàn,

UBTCBC xin xác nhận, UBTCBC rất cần sự HỖ TRỢ từ BCH/CĐ nhiều phương tiện ngoài tầm tay của UBTCBC để tiến hành công tác bầu cử được tốt đẹp như việc thuê mướn địa điểm bầu cử (địa điểm PCYC ), nhân viên an ninh phòng phiếu (security ) …v…v…UBTCBC đã lên tiếng xin BCH/CĐ hỗ trợ và đã được Ông Chủ Tịch BCH/CĐ đáp ứng nhanh chóng với đầy thiện chí.

Kính thưa Quý Vị,

Trong thư triệu tập phiên họp ngày 5/10 còn có đoạn viết : “ Trong phiên họp chung giữa BCH và HĐTV&GS hôm 29/09 vừa qua tại TTVH & SHCD chúng tôi có phác họa một số những công tác mà BCH, HĐTV&GS và Ủy Ban TCBC cần cùng nhau bàn thảo, hoạch định và thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn;….”

Câu hỏi được UBTCBC nêu lên là với lý do nào để BCH/CĐ và HĐTV&GS “ phác họa một số công tác” trong phiên họp của hai hệ thống tổ chức này liên quan đến trách nhiệm của UBTCBC trong ngày Đại Hội Bầu Cử TRƯỚC KHI MỜI UBTCBC THAM DỰ PHIÊN HỌP NGÀY 5/10 ???

UBTCBC không có nhu cầu nào khác để phải “để bàn thảo, phối hợp và phân công một cách cụ thể” với hai hệ thống tổ chức của Cộng Đồng ngay trong Đại Hội Bầu Cử cũng như cuộc Đầu Phiếu ngày 26/10/2013.

Với đọan văn trích dẫn này, đã bị một vài cá nhân không nắm vững nội dung sự viêc và trách nhiệm của từng phần hành, đã cố tình vội vã kết án UBTCBC thiếu tinh thần hợp tác, muốn chuyên quyền ….trước thành ý hợp tác, hỗ trợ của HĐTV&GS cũng như BCH/CĐ.

Do đó, UBTCBC cực lực lên án những cá nhân tạo nguồn dư luận này, chính là những phần tử có ác ý chia rẽ mọi sinh họat Cộng Đồng.

 

Chiếu điều 13.3  về bầu cử, UBTCBC hoàn toàn độc lập với hai hệ thống tổ chức của Cộng Đồng là HĐTV&GS cũng như BCH/CĐ để tiến hành cuộc bầu cử được trong sáng và công bằng.

Tư cách độc lập của UBTCBC là do Nội Quy ấn định, không do UBTCBC tự ý xác định.

UBTCBC xác định rằng, toàn thể Ủy Viên trong UBTCBC khép mình trong Nội Quy và quyết tâm bảo vệ Nội Quy phải được áp dụng một cách trong sáng và đúng đắn.

Do đó, không thể có bàn thảo, phối hợp, phân công một cách cụ thể nào với HĐTV&GS cũng như BCH/CĐ ngay trong Đại Hội Bầu Cử ngày 12/10/2013 để tránh bị dư luận cho rằng UBTCBC đã toa rập với BCH/CĐ và HĐTV&GS để tạo một kết quả bầu cử như kiểu Cộng Sản Việt Nam đã thực hiện.

 

Kính thưa Quý Đoàn thể Hội Viên,

UBTCBC xin được trình bầy một sự kiện quan trọng khác như sau:

Theo điều 13.2 chương IV ấn định về quyền ứng cử. Điều 13.2 khỏan (a) ghi :

a. Tất cả hội viên cá nhân của Cộng Đồng NVTD/UC/NSW từ 21 tuổi trở lên, không can án hình sự và có lập trường không đi ngược lại điều 2 của bản Nội Quy đều có quyền ứng cử.”

Khi đã có quy định như trên, đương nhiên phải duyệt xét tư cách ứng cử của Ứng Cử Viên dựa trên hai quy định này.

Xuyên suốt bản Nội Quy của Cộng Đồng NVTD/UC/NSW, không hề có một điều khoản nào quy trách nhiệm cho một hệ thống nào duyệt xét hồ sơ ứng cử, ngay cả UBTCBC cũng chỉ có trách nhiệm nhận hồ sơ và kiểm xem các hồ sơ có đầy đủ văn kiên như quy định của Nội Quy hay không mà thôi.

Trong Đại Hội Tu Chính Nội Quy ngày 13/7/2013 vừa qua, diễn ra tại TTVH&SHCĐ, cá nhân tôi đã đề nghị tu chính một điều khoản quy định cho một tổ chức có thể được mang tên là “ Ủy Ban Duyệt Xét Hồ Sơ Ứng Cử” và ngay sau đề nghị này, Ông Chủ Tịch BCH/CĐ đã đứng lên yêu cầu ghi vào biên bản phiên họp Tu Chính Nội Quy, đại ý như sau : “ Nếu UBTCBC thấy có nghi vấn ứng viên vi phạm quy định của khỏan (a) điều 13.2 phải thông báo BCH/CĐ và HĐTV&GS để triệu tập một Ủy Ban Duyệt Xét Hồ Sơ, thành phần gồm có  Chủ Tịch BCH/CĐ , Chủ Tịch HĐTV&GS cùng UBTCBC để thẩm định nghi vấn của UBTCBC.”

Sự kiện này được chứng kiến của hàng trăm Đồng Hương và Quý Vị Đại Diện Hội Đoàn.

 

Kính thưa Quý Vị,

Trong tiến trình duyệt xét sơ khởi về quy định thủ tục hồ sơ Úng Viên BCH/CĐNVTD/UC/NSW nhiệm kỳ 2013-2015, UBTCBC có nghi vấn về hồ sơ

ứng cử, do đó, UBTCBC đã khẩn cấp gởi điện thư đến BCH/CĐ và HĐTV&GS để xin thành lập Ủy Ban Duyệt Xét Hồ Sơ ( UBDXHS) nhưng UBTCBC đã nhận được thư của cả hai hệ thống tổ chức nòng cốt của Cộng Đồng  đã nêu nhiều lý do để từ chối việc xin thành lập UBDXHS của UBTCBC.

Vì tinh thần trách nhiệm trước sinh họat tương lại của Cộng Đồng, UBTCBC không thể đơn phương gánh vác những hậu quả tác hại có thể có sau cuôc bầu cử  BCH/CĐ nhiệm kỳ 2013-29015.

Do đó, sau khi BCH/CĐ và HĐTV&GS từ chối trách nhiệm triệu tập UBDXHS  như đã trình bầy trên, UBTCBC lên tiếng mời gọi Quý Hội Đoàn, là cột xương sống của Cộng Đồng xin hãy cộng tác với UBTCBC trong trách nhiệm duyệt xét tư cách ứng cử của các Ứng Cử Viên trong hai Liên Danh ứng cử BCH/CĐNVTD/UC/NSW nhiệm kỳ 2013-2015 ngay trong phiên họp ĐẠI HỘI BẦU CỬ ngày 12/10/2013 tại TTVH&SHCĐ, để kịp thời ngăn chặn những tác hại có thể có qua NGHI VẤN của UBTCBC.

UBTCBC, tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm của Quý Hội Đoàn trong mọi công tác xây dựng và bảo vệ Cộng Đồng chúng ta.

Trân Trọng,

Sydney, ngày 9 tháng10 năm 2013.

TM/UBTCBC nhiệm kỳ 2013-2015.

Trưởng Ban.

Vũ Trọng Khải

Bài Mới Đăng

COVID-19 affects

Most infected people will develop mild to

+ View

TIN CỘNG ĐỒNG

Tin Cộng Đồng

+ View

20/8/2022 Lễ Thượng Kỳ

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NSW sẽ tổ chức LỄ

+ View

GS Nguyễn Xuân Vinh qua

GS Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh Không Quân VNCH,

+ View

“KIỆN CỘNG ĐỒNG” Trần

Lý do hủy bỏ việc tổ chức Lễ Thượng Kỳ Ngày Quân

+ View

28/5/2022 CHƯƠNG TRÌNH

Chương Trình NHẠC VÀNG với Chủ Đề "NGƯỜI CHIẾN SĨ

+ View

THƯ NGỎ 9/5/2022

Những người này lấy quyền gì mà quyết định việc

+ View

30/04/2022 Biểu Tình tại

Khoảng 1000 người đã tham dự cuộc biểu tình tại

+ View

ĐÊM THẮP NẾN 23.04.2022

Để tưởng nhớ NGÀY QUỐC HẬN 30/04/1975.

+ View

AmDuongLich
GoTiengViet

          LearnEnglish

Học Tiếng Anh

TEI & SHHF

Dịch Vụ TEI tại VAWA

Dịch vụ & Sinh Hoạt cho các gia đình có con dưới 17 tuổi

Dịch Vụ SHHF tại VAWA

Chương Trình Sinh Hoạt cho trẻ em dưới 12 tuổi

Thời Sự

20/8/2022 Lễ Thượng Kỳ Kỷ ...

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NSW sẽ tổ chức LỄ THƯỢNG KỲ tại ...

GS Nguyễn Xuân Vinh qua đời

GS Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh Không Quân VNCH, qua đời ở ...

THƯ NGỎ 9/5/2022

Những người này lấy quyền gì mà quyết định việc của CĐ.

Biểu Tình 30/04/2022 tại ...

NSW, ngày 8 tháng 4 năm 2022. Ký tên:   Nguyễn Thị Kim ...

NSW BIỂU TÌNH NGÀY QUỐC ...

Đồng hương NSW sẽ di chuyển bằng xe buýt đến Canberra

NSW & NGÀY QUỐC HẬN ...

CD/NSW trực chỉ Canberra ngày 30/04/2022 biểu tình trước Tòa ...

Xã Hội

Đau Thắt Lưng

Đau lưng có thể là cấp tính hoặc kinh niên. Khi đã bị một ...

Cảm thấy Khỏe hoặc Yếu

Sức khỏe là trạng thái của cơ thể với sự toàn vẹn về thể chất, ...

Văn Thơ Nhạc

Sớ Táo Quân 2021

Khải tấu Thượng Đế. Tháng chạp hăm ba. Canh Tý sắp qua. Tân ...

Sớ Táo Quân 2019

Núi rừng biển đảo Trả lại dân Nam Cộng Sản Việt Nam ...

Sưu Tầm Lượm Lặt

Trồng Ớt Nhiều Trái

Mỗi cây ớt được chăm sóc kỹ có thể có tuổi thọ đến 5 năm và ...

Hoa Giấy nở đầy hoa

Mời xem video của anh Hai Lúa, trồng và ghép cây hoa giấy ...

Món Ngon Gia Đình

Thịt Heo Quay Dòn

Món thịt heo quay vàng ươm, giòn rụm thật ngon và hấp dẫn.

Bún Thịt Nướng

Một tô bún thịt nướng thơm ngon với đầy đủ các loại gia vị ...