LTS: Ngày 4/9/2021 chúng tôi nhận được bài viết chuyển đến từ một Facebookker, đó là bài SỐNG DỐI TRÁ, LỌC LỪA ĐỂ LÀM GÌ? của Ông Nguyễn Văn Thanh. Ông hiện là Chủ tịch Hội Các Chuyên Gia Về Ma Túy & Rượu. Ông Nguyễn Văn Thanh cũng là Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng NVTD/NSW hai nhiệm kỳ 2009 – 2011 và 2011 – 2013.
Ông Nguyễn Văn Thanh là một trong 28 Hội Đoàn đứng tên yêu cầu HCTV&GS triệu tập Đại Hội Bất Thường để làm sáng tỏ vụ 20 Hội Đoàn Tân Lập, vì tính cach mập mờ của BCH và HDTVGS trong tiến trình duyệt xét đã không theo đúng Nội Quy của CD/NSW. Ông cũng là người đứng trong THƯ NGỎ cùng với 6 vị cựu Chủ Tịch Cộng Đồng NSW và 2 vị cựu Chủ Tịch HDTV&GS.  
 
fb-1
 
 
SỐNG DỐI TRÁ, LỌC LỪA ĐỂ LÀM GÌ?
 
Ngày 26 tháng 8 năm 2021 vừa qua ông Paul Huy Nguyễn Chủ Tịch CĐNVTD/NSW có ra một thông báo nội dung như sau:
 
THÔNG BÁO
 
V/v Hoãn Các Phiên Họp Cộng Đồng Vì Lệnh Phong Tỏa Tại NSW
Kính Gửi Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý đồng hương,
Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW được ấn định là 2 năm kể từ ngày chính thức nhận nhiệm vụ. Dựa theo nội quy , trước Đại Hội Bầu Cử ít nhất 3 tháng, cộng đồng phải tổ chức một phiên họp để thành lập Ủy Ban Bầu Cử để đảm nhận công việc tổ chức bầu cử Hội Dồng Tư Vấn & Giám Sát và Ban Chấp Hành.
Tuy nhiện, hiện tại cư dân trên toàn tiểu bang NSW phải tuân thủ theo luật phong tỏa của chinh phủ,do đó chúng tôi không thể tổ chức một buổi họp theo quy định vào lúc này.
Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các thông báo từ chính phủ, và sẽ tổ chức phiên họp cộng đồng để thành lập và bầu Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử trong thời gian sớm nhất có thể theo đúng quy định của chính phủ tiểu bang.
Nếu quý đồng hương hay hội đoàn, đoàn thể nào có ý kiến đóng góp vế việc thành lập Ùy Ban Bấu Cử qua một hình thức khác mà không cần qua một buổi họp như thường lệ , xin quý vị gửi vềemail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 
Trân Trọng
Paul Huy Nguyen.
Chủ Tịch CĐNVTD NSW
 
Phần cuối của Thông Báo ông Huy kêu gọi đồng hương hay hội đoàn nào có ý kiến đóng góp về việc thành lập Ủy Ban Bầu Cử thì gửi email cho BCH. Hưởng ứng lời kêu gọi của ông Huy, ngày 2/08/2021 chúng tôi với tư cách là đại diện cho Hội Viên Đoàn Thể đã gửi cho BCH một email đề nghị những điểm như sau.
1- Ủy Ban Bầu Cử phải được thành lập qua một buổi Đại Hội như thường lê. Chúng tôi không chấp nhận họp online dưới bất cứ hình thức nào. Đại Hội này bắt buộc phải diễn ra với sự tham dự của các Hội Đoàn hiện có tư cách Hội Viên Đoàn Thể của CĐNVTD/NSW.
2- Thời gian phong tỏa kéo dài thì BCH và HĐTVGS bắt buộc phải lưu nhiệm – Hết phong tỏa sẽ phải tiến hành tổ chức ngay, không phải 1 mà là 2 Đại Hội: ĐH Bất Thường và ĐH Bầu Cử. (Việc này đã từng xảy ra trong Cộng Đồng vào năm 2003 khi cuộc đấu tranh với SBS kéo dài tới tháng 12/2003)
3- Đại Hội Bất Thường để trình bày về việc duyệt xét 20 HĐ tân lập đã được HĐTVGS xác định trong thư trả lời cho 28 HĐ đề ngày 11/7/2021. ĐHBT sẽ phải được triệu tập TRƯỚC ĐH Bầu Cử với sự hiện diện của 58 HĐ trong Danh sách HVĐT 2017-2019.
4- 20 HĐ mới thành lập chưa được chính thức hóa vì tiến trình duyệt xét còn đang tiếp tục. Trong Thông báo của BCH/CĐ đề ngày 14/7, Ông Paul Huy Nguyễn CT/CĐ đã viết (nguyên văn): “BCH sẽ tiếp tục thúc đẩy HĐ/TV&GS tái xét duyệt các Hội đoàn mới gia nhập nhằm bảo đảm uy tín và sự minh bạch trong cơ cấu Cộng đồng”: có nghĩa là 20 HĐ này CHƯA được công nhận, do đó chưa có tư cách tham dự các ĐH nói trên, và không được quyền biểu quyết, hoặc tham gia vào việc bầu cử BCH/CĐ và HĐTV&GS trong kỳ bầu cử này.
 
Ngày 3/09/2021 chúng tôi đã nhận được email phúc đáp của ông Huy CT/BCH với nội dung như sau:
Dear anh Thanh,
Cám ơn anh đã gửi email đóng góp ý kiến, Chúng tôi xin ghi nhận,
Cheers
Paul Huy Nguyen
B.Com, CPA, CTA, JP.
President VCA NSW Chapter.
 
Hôm nay đọc bài viết của ông Nguyễn Tất Phương tôi rất lấy làm ngạc nhiên và thất vọng về cách làm việc của ông Paul Huy Nguyen, một người có trình độ chuyên môn như trong phần chữ ký của ông đã ghi.
 
1. Việc tôi gửi email cho BCH là việc riêng tư, ông Huy không được phổ biến email này cho bất cứ ai, ngoài BCH. 
2. Nếu nội dung góp ý của tôi có điều gì không đúng, ông Huy có quyền viết lại cho tôi biết điều tôi đề nghị không đúng, hoặc không thể làm được. Với nội dung ngắn gọn trong email gửi lại cho tôi, tôi tin là những đề nghị của tôi không có gì qúa đáng.
3. Tại sao ông Huy lại đưa email này cho người khác xem để viết bài chỉ trích tôi trên Facebook? Việc làm này có đúng với tư cách của một người Chủ Tịch BCH/CĐ không? Có đúng với cách làm việc của một người làm chuyên môn không? Có đúng với tư cách của một JP (Justice of the Peace) không?
 
Về bài viết của ông Nguyễn Tất Phương. Nếu ông muốn viết bài thì nên viết đàng hoàng đừng viết theo kiểu “bẻ chữ nhét vào miệng người khác”, không hay đâu!
 
Trong email tôi viết: “Thời gian phong tỏa kéo dài thì BCH và HĐTV&GS bắt buộc phải lưu nhiệm - hết phong tỏa sẽ phải tiến hành tổ chức ngay, không phải 1 mà là 2 Đại Hội: Đại Hội Bất Thường và Đại Hội Bầu Cử. (Việc này đã từng xảy ra trong Cộng Đồng vào năm 2003 khi cuộc đấu tranh với SBS kéo dài tới tháng 12/2003)”. Đây là cách viết tế nhị để các ông, bà trong BCH và HĐTV&GS yên tâm ở lại làm việc cho tới hết lệnh phong tỏa, không phải lén lút xách đơn đến nhà các Hội Trưởng các Hội Đoàn xin chữ ký xin gia hạn nhiệm kỳ cho BCH và HĐTV&GS một cách sai Nội Quy CĐ như các ông đã làm.
 
Thứ hai, trong Thông Báo của ông Huy chỉ đề cập đến: sẽ tổ chức phiên họp cộng đồng để thành lập và bầu Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử trong thời gian sớm nhất” (hết trích). Điều này không đúng với email trả lời thư yêu cầu của 28 Hội Đoàn đã gửi cho HĐTV&GS. Trong email đề ngày 11/07/2021 ông Huỳnh Xem xác nhận: “HĐTV&GS đã nhận được danh sách 28 Hội đoàn vào ngày 6/07/2021. Và chúng tôi sẽ tổ chức một buổi Đại Hội theo yêu cầu ngay sau khi lệnh lockdown giải tỏa. Vì vậy tôi phải nhắc lại không phải 1 mà là 2 Đại Hội để tránh cho BCH và HĐTV&GS làm không đúng với Nội Quy CĐ.
 
Thứ Ba, ông Phương viết: Riêng chuyện các hội đoàn thì theo hồ sơ từ ông Huỳnh Văn Xem, chủ tịch hội đồng TV&GS cho biết là tất cả có 19 chứ không phải 20 như mọi người đã “Nghe nói”. Đó là 9 hội đoàn vào ngày28/2/2020 và 10 hội đoàn ngày 12/9/2020 đã được các thành viên của hội đồng TV&GS ký duyệt để chấp thuận họ trở thành những hội đoàn đưới chiếc dù chung của CĐNVTD/NSW. Điều này có nghĩa là họ hoàn toàn CHÍNH THỨC trở thành một trong các đoàn thể của CĐ. (hết trích) Tôi xin được hỏi ông Phương:
 
1. Ông là thành viên của HĐTV&GS ông có đi họp không vậy? Ông có được cho biết đầy đủ thông tin và việc làm của HĐTV&GS không vậy? Chính ông Huỳnh Văn Xem đã gửi ra một danh sách 77 hội đoàn, trong đó có 20 hội đoàn mới so với danh sách hội đoàn năm 2019.
 
2. Trong TỜ TƯỜNG TRÌNH đề ngày 29/6/2021 của Bà Nguyễn Thị Kim Hưong, Phó Chủ Tịch HĐTV&GS gửi đến Hội viên Đoàn thể trong Cộng đồng NVTD/NSW đã viết: “Trong thời gian qua, HĐTV&GS có 2 phiên họp để duyệt xét các Hội Đoàn mới, xin gia nhập là hội viên Đoàn thể của Cộng Đồng. Phiên họp đầu gồm 9 Hội đoàn và phiên họp thứ 2 gồm 11 Hội đoàn”. (hết trích). Như vậy là có 20 Hội đoàn mới mà ông không biết!
 
3. Trong Thông báo của BCH/CĐ đề ngày 14/7, Ông Paul Huy Nguyễn CT/CĐ đã viết (nguyên văn): “BCH sẽ tiếp tục thúc đẩy HĐ/TV&GS tái xét duyệt các Hội đoàn mới gia nhập nhằm bảo đảm uy tín và sự minh bạch trong cơ cấu Cộng đồng”: có nghĩa là 20 HĐ này CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN mà còn phải họp lại, tái xét duyệt, trong buổi họp dự trù vào ngày 10/7/2021 nhưng đã phải hoãn lại do yêu cầu của đa số các thành viên HĐTV&GS. Như vậy ông Phương với tư cách gì mà có thể nói: “Họ đã được duyệt xét và chấp nhận cả hơn năm nay rồi chứ không phải đôi ba ngày trước. như ông Phương đã viết.
 
Trong Thư Phản Hồi gửi bà Phạm Minh Lan của ông Nguyễn Minh Triền gửi các Hội viên đoàn thể trong CĐNVTD/NSW ngày 2/8/2021 ông Nguyễn Minh Triền đã viết:
Xin nhắc để bà nhớ rằng trong các phiên họp của HĐ/ TV&GS, chính bà là người thường đề cập đến những mâu thuẫn trong vai trò Thành viên HĐ/ TV&GS và Hội Phóng Viên Độc Lập của ông Nguyễn Tất Phương, 6 Thành viên (ngoại trừ ông Phương) đều đồng ý với nhận xét của bà. Ông Phương biện minh cho nghề nghiệp và xác định không có gì sai. Cô Kim Hương và ông Lâm Xuân đưa ra những bằng chứng sai sự thật mà ông Phương đưa lên trang FB của ông ta với mục đích bênh vực BCH//CĐ, hoàn toàn khác với quyết định của HĐ/TV&GS trong những phiên họp mà ông Phương đã tham dự. 6/7 Thành viên đồng thuận rằng ông Phương không được đăng tải những gì có tính cách gây hoang mang, chia rẽ trong cộng đồng. Tuy là quyết định bất thành văn, nhưng chỉ với việc này cũng đủ chứng tỏ tính cách bất nhất của bà”.
 
Đó là lời nhận xét của ông Nguyễn Minh Triền một thành viên trong HĐTV&GS về tư cách của ông Nguyễn Tất Phương. Xin đừng sống dối trá, lọc lừa nữa để làm gì?!
 
 
Nguyễn Văn Thanh
 
pbrr-5

AmDuongLich
GoTiengViet

          LearnEnglish

Học Tiếng Anh

THÔNG BÁO

 
Văn phòng VAWA tại CORE - Cabramatta và tại PCYC Bankstown tạm thời đóng cửa kể từ 28/6/2021 cho đến khi có lệnh mới của Chính Phủ về việc lockdown vì tình hình COVID hiện nay tại NSW.
Mọi liên lạc xin gọi:
Minh Trí (TEI):  0405 284 537
Minh Bằng (SHHF): 0430592998

TEI & SHHF

Dịch Vụ TEI tại VAWA

Dịch vụ & Sinh Hoạt cho các gia đình có con dưới 17 tuổi

Dịch Vụ SHHF tại VAWA

Chương Trình Sinh Hoạt cho trẻ em dưới 12 tuổi

Thời Sự

THƯ NGỎ 15/10/2021

Tiến hành thủ tục pháp lý, đưa những kẻ gian manh ra ...

“BẦU CỬ VÀ ỨNG CỬ ...

Paul Huy nên biết điều, tuyên bố giải nhiệm. Phải giải ...

Phân Tích về hiện trạng CD ...

Paul Huy Nguyễn: thùng đầy phân... mùi xú uế xông ra.

SỐNG DỐI TRÁ, LỌC LỪA ĐỂ ...

Bài viết của Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ Tịch Hội VDAP.

BẦU CỬ ẢO

Ai tin được một Cuộc Bầu Cử ẢO, không có Ông Trời chứng kiến.

Tội đánh phá Cộng Đồng - ...

Tôi lên tiếng vạch rõ âm mưu, thủ đọan lợi dụng Cộng Đồng cho ...

Xã Hội

Đau Thắt Lưng

Đau lưng có thể là cấp tính hoặc kinh niên. Khi đã bị một ...

Cảm thấy Khỏe hoặc Yếu

Sức khỏe là trạng thái của cơ thể với sự toàn vẹn về thể chất, ...

Văn Thơ Nhạc

Sớ Táo Quân 2021

Khải tấu Thượng Đế. Tháng chạp hăm ba. Canh Tý sắp qua. Tân ...

Sớ Táo Quân 2019

Núi rừng biển đảo Trả lại dân Nam Cộng Sản Việt Nam ...

Sưu Tầm Lượm Lặt

Trồng Ớt Nhiều Trái

Mỗi cây ớt được chăm sóc kỹ có thể có tuổi thọ đến 5 năm và ...

Hoa Giấy nở đầy hoa

Mời xem video của anh Hai Lúa, trồng và ghép cây hoa giấy ...

Món Ngon Gia Đình

Thịt Heo Quay Dòn

Món thịt heo quay vàng ươm, giòn rụm thật ngon và hấp dẫn.

Bún Thịt Nướng

Một tô bún thịt nướng thơm ngon với đầy đủ các loại gia vị ...