Justice-1
 
SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG NSW
 
Thông Báo 26/8/2021 kèm theo Biên Bản 24/8/2021 từ buổi họp CD được Paul Huy Nguyễn Chủ tịch CD/NSW gửi đi với 3 điểm sau đây:
1.  Nhiệm Kỳ 2 năm của BCH CD/NSW sẽ chấm dứt vào cuối năm nay 2021.
 
2.  BCH sẽ tổ chức việc thành lập Ủy Ban Bầu Cử để đảm nhận việc tổ chức bầu cử Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát và Ban Chấp Hành.
 
3. Toàn thể các thành viên BCH đương nhiệm sẽ không tham gia ứng cử bất cứ chức vụ gì trong BCH hay HDTV&GS cho nhiệm kỳ 2021-2023
 
Biên Bản 24/8/2021 có 4 mục cần nêu rõ: a) Thiếu Chương Trình Nghị Sự. b) Thiếu thành phần hội viên BCH tham dự và mục Cáo lỗi vắng mặt. c) Thiếu phương thức/nơi chốn họp. d) Mục số 4 dài gần 1 trang giấy, là lời “dằn mặt và răn đe” cũng như đề cao “sự hy sinh và xả thân” của Paul Huy Nguyễn và Kate Hoàng. Một biên bản đúng cách, không bao giờ có những thiếu sót như ở ba mục a), b) và c) nêu trên, cũng không có những hí luận như mục số 4).
 
Suy diễn từ 3 điểm nêu trên của Thông Báo 26/8/2021 và Biên Bản 24/8/2021 (Xem chi tiết bên dưới) chúng ta đi đến nhận định rằng:
 
*Điểm số 1. Việc Chủ tịch và Thư ký HD/TVGS Huỳnh Xem và Huỳnh Song lén lút đi xin chữ ký cho BCH được ngồi thêm một năm, coi như bỏ.
 
*Điểm số 3. Hy vọng sự vắng mặt của tất cả các thành viên Ban Chấp Hành đương nhiệm sẽ kết thúc các đánh phá hiện tại(trích Biên Bản 24/8/2021 Mục số 3). Ở điểm nầy ta thấy rõ, để giải quyết sự phản đối của Cộng Đồng, Paul Huy Nguyễn hứa là Kate Hoàng sẽ không ra ứng cử. Treo cờ trắng đầu hàng và xin CĐ tha cho em!
 
*Điểm số 2. Thông Báo 26/8/2021 với các câu: “Hoãn các phiên họp Cộng Đồng vì lệnh phong tỏa tại NSW” và “Sẽ tổ chức việc thành lập Ủy Ban Bầu Cử để đảm nhận việc tổ chức bầu cử Hội Đồng Tư Vấn & giám Sát và Ban Chấp Hành”.
Ở điểm nầy phải nói không thể đơn giản như vậy nếu Huỳnh Xem Chủ tịch HD/TV&GS chưa gửi thư khẳng định về việc 20 HĐ tân lập chưa thông qua đầy đủ phần duyệt xét và thời gian cần có, vì thế chưa được chính thức hình thành để có thể được đưa tên vào danh sách hội đoàn thành viên của CD/NSW.
 
 
Trong Thông báo ngày 14/7 Paul Huy viết (nguyên văn): “BCH sẽ tiếp tục thúc đẩy HĐ/TV&GS tái xét duyệt các Hội đoàn mới gia nhập nhằm bảo đảm uy tín và sự minh bạch trong cơ cấu Cộng đồng”, cho thấy 20 HĐ mới nầy chưa có trong danh sách, như lời tố cáo của cô Kim Hương, Phó Chủ tịch HD/TV&GS.
Nói theo lời chủ tịch Paul Huy Nguyễn: “Chúng tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ trong những tháng còn lai” thì Huỳnh Xem nên làm tròn nhiệm vụ của một chủ tịch HD/TV&GS, là buông tay và từ bỏ việc lén lút đưa 20 HD mới lập nầy vào, trước khi ông không còn cơ hội và thời hạn để được lên tiếng.
 
Thông Báo 26/8/2021 được chạy bằng hàng chữ “Hoãn các phiên họp Cộng Đồng vì lệnh phong tỏa tại NSW”, chỉ nói đến sinh hoạt của BCH, không thể nói là HD/TV&GS cũng vì thế mà im lặng và BCH cứ việc tổ chức việc thành lập Ủy Ban Bầu Cử đảm nhận việc tổ chức bầu cử Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát và Ban Chấp Hành, để rồi Huỳnh Xem âm thầm đưa tên 20 HĐ mới nầy vào danh sách, và nắm được 400 lá phiếu cho cuộc bầu cử Cộng Đồng Nhiệm kỳ 2021-2023.
 
28 HĐ và các cá nhân hội viên CD/NSW phải nhận được thư trả lời của Huỳnh Xem Chủ tịch HD/TV&GS về vụ 20 HD mới thành lập nhưng chưa được chính thức thâu nhận, càng sớm càng tốt. Nếu Chủ tịch Huỳnh Xem không có văn thư khẳng định về 20 HD nầy trước khi Cuộc bầu cử BCH và HD/TV&GS 2021-2023 được tổ chức, Huỳnh Xem sẽ bị truy tố ra tòa án, để được pháp luật Úc giải quyết và trừng trị.
 
Trước đây để vụ việc được giải quyết êm đẹp, 28 HD đã đứng tên đòi HD/TV&GS lên tiếng giải quyết. Thời gian nầy, nếu không xác quyết bằng văn thư, việc 20 HD tân lập chưa thông qua đầy đủ phần duyệt xét và thời gian cần có, vì thế chưa chính thức hình thành, Huỳnh Xem sẽ bị truy tố trước pháp luật. Nếu xác quyết việc 20 HĐ mới nầy đã được đưa vào danh sách Huỳnh Xem cũng bị truy tố ra tòa, vì Huỳnh Xem vi phạm NQ CĐ.
 
 
Theo luật pháp tại Úc một Hội Đoàn Thành Viên trong CĐ/NSW có thể đứng tên truy tố Huỳnh Xem (HD/TV&GS) không cần phải có nhiều HĐ đứng tên. Điều cần lưu ý ông Huỳnh Xem là một HĐ đứng tên truy tố, nhưng với sự yểm trợ của rất nhiều HĐ và cá nhân trong CD/NSW.
 
 
Tóm lại, chỉ cần gửi thư xác định là 20 HD mới chưa thông qua đầy đủ phần duyệt xét và thời gian cần có, vì thế chưa được chính thức hình thành để có thể được đưa tên vào danh sách hội đoàn thành viên (HDTV) của CD/NSW trước khi Uỷ Ban Vận động và Bầu cử được hình thành, Huỳnh Xem sẽ không bị coi là đã vi phạm Nội Quy CD.
 
 
Biên Bản treo cờ trắng ngày 24/8/2021 là một việc đáng khen ngợi khi ông Chủ tịch BCH/CD/NSW đã tự mình giải quyết được một số việc. Vấn đề 20 HĐ mới là việc của HD/TV&GS, bởi vì Paul Huy đã thông báo “BCH sẽ tiếp tục thúc đẩy HĐ/TV&GS tái xét duyệt các Hội đoàn mới gia nhập..”.
 
 
 
DIỄN TIẾN VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐOÀN
Một HD phải có BCH, gồm người Trưởng nhiệm và 4 thành viên BCH. Tổng số tối thiểu của một HD là 10 thành viên, với đầy đủ chi tiết cá nhân, phải có những sinh hoạt chung trong CD với những sinh hoạt lành mạnh và được biết đến, CÙNG VỚI Thư Giới Thiệu của 2 Hội Đoàn đang sinh hoạt và có tên trong danh sách HDTV/CD/NSW.
 
 
Đây là điểm nghe rất an toàn cho Cộng Đồng. Nhưng đã bị BCH và HD/TV&GS CD/NSW lợi dụng. Đó là việc phải bảo mật tên tuổi và các chi tiết cá nhân trong hội đoàn nầy.
BCH và HD/TV&GS tự đặt tên và tự nộp đơn cho những HĐ do tự chính họ thành lập, để chính họ là người nhận, xét, duyệt đơn và công nhận để rồi tuyên bố chính thức là một HD. Vậy là CHỈ CẦN TÊN HĐ VÀ NGƯỜI TRƯỞNG NHIỆM.
 
Với lý do nầy Kate Hoàng đã thấy được cách củng cố thế lực của cô ta để một loạt có thể thành lập 20 HD mới và nắm chắc là sẽ lọt.
LƯU Ý: Danh sách Hội Đoàn thành viên của CĐ không được phổ biến, chỉ được lưu giữ trong nội bộ BCH và HD/TV&GS. Đó là điểm BCH và HD/TV&GS lợi dụng để hình thành 20 HĐ Ma trong thời gian vừa qua.
 
 
Tóm lại: Tự mình lập hội đòan, đặt cho một cái tên, đưa tên của chồng, vợ, mẹ, cậu, bạn bè, đồng chí (hướng) vào rồi chính mình đem đơn mình viết nộp cho mình. Cũng tự mình “tham khảo” và “truy cứu” gốc gác cùng “lịch sử sinh hoạt” của chính mình. Tiếp đến là màn quyết định cho chính mình gia nhập Cộng Đồng, một CD do chính mình làm đại diện. Thật quá trơ trẽn!
 
 
NỖI NHỤC CỦA CỘNG ĐỒNG
Lý do của sự phản đối của CĐ đặt trọng tâm vào việc 20 HĐ được bí mật và mờ ám hình thành cùng với tư cách và hạnh kiểm của Kate Hoàng.
- Kate Hoàng ngoài khả năng văng tục chửi thề, hỗn láo với các người lớn tuổi làm việc cho CD/NSW vừa cho chúng ta thấy thêm một “đức tính” nữa đó là người đàn bà mất nết. Trên Facebook của mình cuối tháng 8/2021, KH đã đưa lên “câu chuyện trăng hoa” của mình trong khi bà ta đang có chồng có con và đã viết về chuyện đó không một chút ngượng ngùng. Ông Vũ Trọng Khải đã mô tả Kate Hoàng như sau: “Nếu Kate là một phụ nữ bình thường, tôi không mất thời giờ phê phán Kate, nhưng Kate là Phó Chủ Tịch Nội Vụ BCH CĐ NVTD NSW nên đành phải lên tiếng những mong quyét sạch mọi bẩn thỉu, nhơ nhớp trong cộng đồng chúng ta mà thôi!” (trích Cháy Nhà Ra Mặt Chuột 22/8/2021).
 
Một số người đọc những câu chuyện KH đưa lên facebook đã thốt lên lời bình luận như sau: “Kate Hoàng là nỗi nhục của Cộng Đồng”.
 
Vâng điều nầy đúng nếu CĐ chúng ta vẫn giữ im lặng, tiếp tục cho bà ta ngồi yên ở ghế đại diện CĐ/TB và CĐ/LB, thì chính chúng ta tự làm nhục chúng ta.
Nếu chúng ta không cho phép, Kate Hoàng không làm nhục được Cộng Đồng Úc châu.
 
 
 
Trần Việt Nhân
31/8/2021
 
pbrr-5
 
BB VCA 24.8.2021 p-1BB VCA 24.8.2021 p-2TB VCA 26.8.2021
 
 
 
 
 
 
 
 

TIN CỘNG ĐỒNG

 

NVS NEWS

NguoiViet Sydney NEWS

Bấm vào Link trên đây hoặc bấm vào LOGO NVSN để xem tất cả các Video của NVSN từ số 1 đến số mới nhất hiện thời của năm 2023.


TIN CỘNG ĐỒNG

Từ 2020 cho đến nay 2023

Mời xem Video NGÀY QUỐC HẬN 30/04/2023 tại CANBERRA

Biểu tình trước tòa đại sứ việt cộng, 30/4/2023

 

Bài Mới Đăng

VĂN THƯ 2/6/2023

Gửi Huỳnh Xem: Phải triệu tập gấp một phiên họp

+ View

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN

Thời hạn nộp đơn: chấm dứt ngày 19/06/2023 

+ View

Phiên Tòa ngày 30/05/2023

Mời theo dõi tường trình của NguoiVvietSydney

+ View

THÔNG BÁO ngày 29/05/2023

Chỉ có luật sư đôi bên ra Tòa để xin chuẩn y

+ View

NGÀY QUỐC HẬN 30/04/2023

Trời lạnh khoảng 11-12 độ, tuy thế đã có khoảng

+ View

COVID-19 affects

Most infected people will develop mild to

+ View

TIN CỘNG ĐỒNG

Tin Cộng Đồng

+ View

20/8/2022 Lễ Thượng Kỳ

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NSW sẽ tổ chức LỄ

+ View

GS Nguyễn Xuân Vinh qua

GS Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh Không Quân VNCH,

+ View

AmDuongLich
GoTiengViet

          LearnEnglish

Học Tiếng Anh

Thời Sự

VĂN THƯ 2/6/2023

Gửi Huỳnh Xem: Phải triệu tập gấp một phiên họp HĐTV&GS để ...

NGÀY QUỐC HẬN 30/04/2023

Trời lạnh khoảng 11-12 độ, tuy thế đã có khoảng 1000 người ...

20/8/2022 Lễ Thượng Kỳ Kỷ ...

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NSW sẽ tổ chức LỄ THƯỢNG KỲ tại ...

GS Nguyễn Xuân Vinh qua đời

GS Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh Không Quân VNCH, qua đời ở ...

THƯ NGỎ 9/5/2022

Những người này lấy quyền gì mà quyết định việc của CĐ.

Biểu Tình 30/04/2022 tại ...

NSW, ngày 8 tháng 4 năm 2022. Ký tên:   Nguyễn Thị Kim ...

Xã Hội

Đau Thắt Lưng

Đau lưng có thể là cấp tính hoặc kinh niên. Khi đã bị một ...

Cảm thấy Khỏe hoặc Yếu

Sức khỏe là trạng thái của cơ thể với sự toàn vẹn về thể chất, ...

Cách phòng virus Corona

Hình thức lây nhiễm corona virus phổ biến nhất là do chạm, ...

Luật An Ninh Mạng nghiêm ...

Những người quyền cao chức trọng được quyền.. ẩn danh hèn nhát ...

Văn Thơ Nhạc

Sớ Táo Quân 2021

Khải tấu Thượng Đế. Tháng chạp hăm ba. Canh Tý sắp qua. Tân ...

Sớ Táo Quân 2019

Núi rừng biển đảo Trả lại dân Nam Cộng Sản Việt Nam ...

Sưu Tầm Lượm Lặt

Trồng Ớt Nhiều Trái

Mỗi cây ớt được chăm sóc kỹ có thể có tuổi thọ đến 5 năm và ...

Hoa Giấy nở đầy hoa

Mời xem video của anh Hai Lúa, trồng và ghép cây hoa giấy ...

Món Ngon Gia Đình

Thịt Heo Quay Dòn

Món thịt heo quay vàng ươm, giòn rụm thật ngon và hấp dẫn.

Bún Thịt Nướng

Một tô bún thịt nướng thơm ngon với đầy đủ các loại gia vị ...

BÁNH DẦY

Món bánh dễ làm và rất tiện lợi để xử dụng bất cứ khi nào và ...

CÁCH CẮT BÁNH TÉT/BÁNH ...

Qúy bạn đã thử cắt bánh bằng dao bọc plastic food ...