MAIL-1

THƯ NGỎ

GỬI CÁC HỘI ĐOÀN, ĐOÀN THỂ VÀ ĐỒNG HƯƠNG TẠI NSW

 

Kính thưa tất cả quí vị,

Chúng tôi viết lá thư này để khẩn cấp cảnh báo đến các Hội Đoàn, Đoàn Thể và đồng hương cư ngụ tại Tiểu bang NSW về một nguy cơ chưa từng xẩy ra trong 46 năm qua kể từ ngày thành lập tổ chức Cộng Đồng Tiểu bang NSW để người Úc gốc Việt tại Tiểu bang này có tiếng nói đại diện với các cấp chính quyền Úc.

1.      Chúng tôi được biết trong nhiệm kỳ của Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát (HĐTV&GS) hiện tại (từ cuối năm 2019 cho đến nay), chỉ nội trong năm 2020 đã có 20 Hội Đoàn mới thành lập và được chấp thuận cho gia nhập làm Hội Viên Đoàn Thể của CĐNVTD/NSW. Trong thời gian COVID-19 hoành hành, hoạt động của mọi người, mọi nhóm đều hết sức giới hạn, thế mà có đến 20 nhóm vẫn sinh hoạt tích cực để mà có nhu cầu thành lập Hội! Đây là một hiện tượng “trăm hoa đua nở” rất lạ lùng và đáng ngờ vực vì nó chưa từng xẩy ra trong lịch sử mấy chục năm của CĐNVTD tại Tiểu bang này.

 

Chúng tôi đã liên lạc với một số thành viên trong HĐTV&GS, và được cho biết là tiến trình bàn thảo, xét duyệt tư cách và hoạt động của những tổ chức mới xin gia nhập CĐ rất là hấp tấp vội vã, thiếu trong sáng và minh bạch, không theo đúng qui trình xét duyệt, với vị Chủ tịch HĐTV&GS luôn luôn hối thúc, áp lực mọi thành viên phải mau chóng thông qua (xin xem Tờ Tường Trình của cô Kim Hương, Phó Chủ tịch HĐTV&GS). Thậm chí cho đến ngày hôm nay, những thành viên này cũng không có danh sách và chi tiết của những HĐ đó.

 

Những sự kiện nêu trên khiến chúng tôi bắt buộc phải đặt một dấu hỏi rất lớn: ĐÂY RẤT CÓ THỂ LÀ MỘT ÂM MƯU THAO TÚNG, LŨNG ĐOẠN CỘNG ĐỒNG BẰNG CÁCH HỢP THỨC HÓA VỘI VÃ NHỮNG HỘI ĐOÀN MỚI ĐỂ LẤY PHIẾU BẦU TRONG NHỮNG KỲ BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG SẮP TỚI? (Xin nhắc quí vị rằng theo Nội Quy CĐ/NSW, trong cuộc bầu cử CĐ mỗi phiếu Hội Đoàn có giá trị bằng 20 phiếu cá nhân, có nghĩa rằng dựng lên 20 HĐ họ sẽ có 400 phiếu bầu, thừa khả năng khuynh đảo kết quả của bất cứ cuộc bầu cử nào sau này!)

 

2.      Trong vài tuần lễ vừa qua, chúng tôi được cho biết có một số người kể cả vài thành viên của HĐTV&GS đã đến tận nhà, tiếp xúc với một số Hội Đoàn, yêu cầu họ ký tên vào một Kiến Nghị để gia tăng nhiệm kỳ của BCH/CĐNVTD/NSW từ 2 lên 3 năm, áp dụng tức khắc cho nhiệm kỳ hiện tại của Ông Paul Huy Nguyễn! Đây quả là một sự vi phạm Nội Quy trắng trợn đi ngược lại với nhiệm vụ đầu tiên của HĐTV&GS là “bảo vệ Nội Quy” (điều 17.2.a) và điều 30 về Tu Chính Nội Quy.

Điều 17.2 : Nhiệm Vụ và quyền hạn của HĐTV&GS/CĐNVTD/UC/NSW:

            a - Bảo vệ Nội Quy của CĐNVTD/UC/NSW.

 

Điều 30 : Tu Chính Nội Quy

30.1 :   Các điều khoản trong bản Nội Quy này, trừ Điều 1, Điều 2, Điều 3, có thể được tu chính. Vấn đề tu chính sẽ được thảo luận trong Đại Hội gần nhất nếu có ít nhất là 1/2 tổng số Hội Viên Đoàn Thể yêu cầu bằng văn thư chính thức có chữ ký của các vị Trưởng Nhiệm gửi đến HĐTV&GS.

30.2 :   Các điều khoản tu chính sẽ có giá trị nếu có ít nhất 3/4 tổng số hội viên đoàn thể có mặt trong Đại Hội biểu quyết chấp thuận.

 

Trước những sự kiện mờ ám nêu trên, chúng tôi xin khẩn cấp báo động đến các Hội Đoàn và đồng hương ở tiểu bang NSW để chúng ta cùng cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn đen tối nhằm lũng đoạn CĐ, nhất quyết bảo vệ Nội Quy là cơ sở của sinh hoạt CĐ lành mạnh và trong sáng trong suốt hơn 40 năm qua.

 

Thời gian vừa qua 28 Hội Đoàn đã gửi đến HĐTV&GS lá thư yêu cầu phải triệu tập một Đại Hội Bất Thường để: (1) xem xét tiến trình xét duyệt đơn gia nhập của các hội đoàn mới trong năm 2020 và (2) giải quyết những vấn đề đang gây hoang mang và chia rẽ trong Cộng Đồng Người Việt tại NSW. Nhưng cho đến nay HĐTV&GS vẫn giữ thái độ yên lặng.

 

Chúng tôi cũng xin gửi Thư Ngỏ này đến quí vị trong các Ban Chấp Hành CĐNVTD Liên bang và các Tiểu bang, Lãnh thổ để tường.

 

 

Sydney ngày 11 tháng 7 năm 2021.

 

Đồng ký tên:

Đinh Quốc Hùng, Chủ Tịch Hội Đồng Các Tổ Chức nhiệm kỳ 1982 – 1986

 

Trần Thanh Phúc, Chủ Tịch CĐNVTD/NSW nhiệm kỳ 1987 – 1989 và 1989 – 1991

 

Nguyễn Văn Thân, Chủ Tịch CĐNVTD/NSW nhiệm kỳ 1999 – 2001

 

Bs Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ Tịch CĐNVTD/NSW nhiệm kỳ 2001 – 2004

 

Nguyễn Văn Thanh, Chủ Tịch CĐNVTD/NSW nhiệm kỳ 2009 – 2011 và 2011 – 2013

 

Ts Hà Cao Thắng, Chủ Tịch CĐNVTD/NSW nhiệm kỳ 2013 – 2015 và 2015 – 2017

 

Lê Đức Ái, Chủ Tịch HĐTV&GS nhiệm kỳ 2009 – 2011 và 2011 – 2013

Nguyễn Quốc Toàn, Chủ Tịch HĐTV&GS nhiệm kỳ 2017 – 2019

 

pbrr-5

TIN CỘNG ĐỒNG

-  
26 HĐ gửi HDTVGS (26/10/2021)
THƯ NGỎ (11/7/2021)
 
 

Mời bấm vào để đọc:

- Thư Góp Ý 25/10/2021
Thông Báo ĐHTN 7/11/2021

BẦU CỬ ẢO - Trần Việt Nhân 5/9/2021

Sức Mạnh Cộng Đồng NSW Trần việt Nhân 31/8

Câu Trả lời Đã Có (8 HD)- Trần Việt Nhân 3/8/21

Độc Giả Đưa Tin (12 HD) - Trần Việt Nhân 29/7/2021

Thư Cảnh Báo về Văn Bản với chữ ký được ráp vào 25/7/2021

Thông Báo Ma Mãnh…20/7/2021

Xin quý vị chủ tịch các tiểu bang xét lại 18/7/2021

Thông Báo của ông Lê Công Chủ Tịch BCH/ACT 16/7/2021

Thông Báo của BCH/CDLB 13/7/2021

Thông Báo của Paul Huy Nguyễn 14/7/2021

THƯ NGỎ của Cô Kim Hương 15/7/2021

YÊU CẦU CÔNG BỐ TỪ NHIỆM

Cộng Đồng NVTD/NSW đang bị khuynh loát

TỜ TƯỜNG TRÌNH - tố cáo Chủ tịch HD/TVGS vi phạm NỘI QUY

CẬP NHẬT TIN CỘNG ĐỒNG (7/7/2021)

Độc Giả Góp Ý

24 Hội Đoàn đứng tên đòi triệu tập Đại Hội Bất Thường (30/6/2021)

CHÂN DUNG BÀ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG LIÊN BANG ÚC CHÂU

MẪU THƯ ký tên triệu tập ĐHBT

NỘI QUY CDNVTD/NSW

Biên nhận "bằng hình" (30/6/2021)

AmDuongLich
GoTiengViet

          LearnEnglish

Học Tiếng Anh

 NY 2022

TẾT NHÂM DẦN

Mồng Một Tết là ngày 1/2/2022

TEI & SHHF

Dịch Vụ TEI tại VAWA

Dịch vụ & Sinh Hoạt cho các gia đình có con dưới 17 tuổi

Dịch Vụ SHHF tại VAWA

Chương Trình Sinh Hoạt cho trẻ em dưới 12 tuổi

Thời Sự

THƯ NGỎ 10/01/2022

Bị lừa bởi những bài viết nặc danh xuyên tạc thô tục của bọn ...

TIN MỚI: Ông Nhất Giang ...

Chủ Nhiệm Báo CD yêu cầu lập tức hủy bỏ Hội đoàn Tuần báo ...

THƯ GỬI HĐTV&GS - 3/12/2021

Đại diện cho 25 Hội Đoàn Thành viên của CĐNVTDUC/NSW (hơn1/3 ...

TRONG TẬN CÙNG LƯƠNG TÂM ...

Cái chút ánh sáng còn sót lại trong tận cùng lương tâm của ...

19/11/2021: 25 Hội Đoàn ...

25 HVĐT trong tổng số chính thức 57 HVĐT đã trên 1/3 tổng số.

“TẬN CÙNG CỦA SỰ KHỐN NẠN ...

Tận cùng của sự gian trá bị phơi bầy.....

Xã Hội

Đau Thắt Lưng

Đau lưng có thể là cấp tính hoặc kinh niên. Khi đã bị một ...

Cảm thấy Khỏe hoặc Yếu

Sức khỏe là trạng thái của cơ thể với sự toàn vẹn về thể chất, ...

Văn Thơ Nhạc

Sớ Táo Quân 2021

Khải tấu Thượng Đế. Tháng chạp hăm ba. Canh Tý sắp qua. Tân ...

Sớ Táo Quân 2019

Núi rừng biển đảo Trả lại dân Nam Cộng Sản Việt Nam ...

Sưu Tầm Lượm Lặt

Trồng Ớt Nhiều Trái

Mỗi cây ớt được chăm sóc kỹ có thể có tuổi thọ đến 5 năm và ...

Hoa Giấy nở đầy hoa

Mời xem video của anh Hai Lúa, trồng và ghép cây hoa giấy ...

Món Ngon Gia Đình

Thịt Heo Quay Dòn

Món thịt heo quay vàng ươm, giòn rụm thật ngon và hấp dẫn.

Bún Thịt Nướng

Một tô bún thịt nướng thơm ngon với đầy đủ các loại gia vị ...