TÌNH HÌNH CỘNG ĐỒNG NVTD/NSW
Cập nhật tin tức 7/7/2021
 
6/7/2021: Khoảng 2 giờ chiều một văn bản 6 trang đã được đưa tay đến tận văn phòng CD/NVTD/NSW. Văn bản gồm một lá thư chung cùng 4 lá thư của 4 Hội Đoàn đồng gửi đến Chủ tịch và 6 thành viên của HD/TVGS/NSW yêu cầu triệu tập một Đại Hội Bất Thường để các Hội Đoàn Thành Viên, tính đến ngày 6/7/2021 có tổng số là 28 Hội Đoàn, thảo luận và biểu quyết về hai vấn đề đã và đang gây nhiều quan tâm và lo ngại cho tương lai Cộng Đồng:
- Tiến trình cứu xét và thực chất việc cho gia nhập 20 Hội Đoàn mới và làm Thành Viên của CĐNVTD/NSW.
- Vấn đề ngôn ngữ, tư cách và đạo đức của cô Kate Hoàng Phó Chủ tịch CĐNVTD/UC/NSW.
ky ten danhsach
 
Đứng tên thư đòi triệu tập ĐHBT là danh sách của 28 HD trong Cộng Đồng NVTD/NSW (Xem chi tiết danh sách 28 Hội Đoàn ký tên)
Nhiều bằng chứng được phổ biến cho thấy rõ nguy hại Cộng Đồng NVTD/NSW đang đối mặt. Các dữ liệu trong bài viết CỘNG ĐỒNG NVTD/NSW ĐANG BỊ KHUYNH LOÁT cho thấy rõ chính yếu là sự kiện gây nhiều lo lắng cho mọi người là việc HD/TVGS/NSW thâu nhận 20 Hội Đoàn mới, không ai rõ, ngoài BCH/CD và HD/TVGS, và đã không theo đúng những quy định ghi rõ trong Nội Quy.
 
TỜ TƯỜNG TRÌNH được Phó Chủ tịch HD/TVGS/NSW, cô Kim Hương phổ biến rộng rãi trong CD/NVTD/NSW, khẳng định chỉ có Chủ tịch Huỳnh Xem HD/TVGS vi phạm NỘI QUY, và đa số các thành viên không được biết rõ:
Gần đây, có những lời đồn, những thắc mắc từ một số Hội đoàn, cá nhân gửi đến HĐTV&GS (CC cho 6 thành viên) hỏi về danh sách Hội viên Đoàn thể, nhất là 20 Hội đoàn mới gia nhập. Chúng tôi đã lập tức hối thúc ông Xem phải thi hành đúng Nội Quy là phải họp để cập nhật danh sách Hội viên Đoàn thể, và phải gửi Đơn Xin Gia nhập của 20 Hội đoàn mới cho các Thành viên để cùng nhau gọi đến xác nhận lại. Ông CT Huỳnh Xem đã hứa trong buổi họp HĐTV&GS ngày 22/6/2021 sẽ gửi cho các Thành viên, nhưng cho đến nay vẫn chưa đưa ra, có lẽ ông cho rằng chỉ có một mình ông là có quyền giữ danh sách mà thôi (?!). Chúng tôi đã nhiều lần tranh cãi, giải thích nhưng vẫn không được đáp ứng. (Xem chi tiết đính kèm)
 
24 Hội Đoàn Đứng Tên đòi triệu tập Đại Hội Bất Thường 
vào ngày 30/6/2021 đòi HD/TVGS/NSW giải quyết hai vấn đề đã và đang gây nhiều quan tâm và lo ngại cho tương lai Cộng Đồng. (Xem chi tiết danh sách 24 Hội Đoàn đứng tên). Tính đến ngày 6/7/2021 đã có 28 Hội Đoàn đứng tên
 
 images
  
Lá thư của Luật sư Thân Trọng Ái: Trả lời lá thư nầy, ông Huỳnh Xem viết: “Về việc cô Kate Hoàng, cô Kate Hoàng xác định là vấn đề cá nhân, không liên quan đến CD, Chúng tôi không giải quyết” (Xem chi tiết) 
Thực chất trong lá thư ghi ngày 4/6/2021, LS Thân Trọng Ái gửi cho Chủ tịch và 6 thành viên HD/TVGS/NSW, ông nêu ra các vấn đề sau:
-   Chúng tôi yêu cầu quý Hội Đồng xác nhận việc gia nhập của 20 hội đoàn nêu trên và, nếu xác nhận, xin cung cấp cho chúng tôi tên và mục đích hoạt động của 20 hội đoàn này cùng với tên của người trưởng nhiệm, ngày thành lập hội, ngày nhận đề nghị cứu xét từ BCH/CD, ngày duyệt xét và chấp thuận của quý Hội Đồng. Yêu cầu này chiếu theo Điều 11.2 của Nội Quy.
-   Việc hành xử đối với Ông Chris Hayes, Dân biểu Liên Bang vùng Fowler  (Xem chi tiết trong thư LS Thân Trọng Ái)  
-   Ngôn từ của cô Phó chủ tịch Kate Hoàng đã không nhằm “Bảo tồn, phát huy, quảng bá những giá trị tinh thần và văn hóa dân tộc Việt Nam”, đi ngược lại Điều 2.4 của Nội Quy và, thiết nghĩ, quý Hội Đồng phải có biện pháp đối với những thành viên BCH chiếu theo Điều 16 của Nội Quy.
Các vấn đề nêu trong thư trên đây không được ông Chủ tịch HD/TVGS Huỳnh Xem nói đến, mà ông chỉ trả lời (cách trả lời của ông Huỳnh Xem nghe như là cô Kate Hoàng bảo sao làm vậy! không cần đọc thư !?): “cô Kate Hoàng xác định là vấn đề cá nhân, không liên quan đến CD, Chúng tôi không giải quyết”. 
 
Cho đến nay, 7/7/2021, Chủ tịch HD/TVGS vẫn... im hơi lặng tiếng, không trả lời thư với các yêu cầu chính đáng của 28 Hội Đoàn đứng tên đòi triệu tập ĐHBT để giải quyết các sự kiện nêu trên.
 
30/6/2021: Biên Nhận…. “bằng hình”
 Huynh Xem doc thu 24 HD 30.6.2021 
 
Chủ tịch HD/TVGS ông Huỳnh Xem nhận văn thư 26 trang ngày 30/6/2021 tại văn phòng Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW
 
Trong lá thư mới nhất 28 Hội Đoàn CD/NVTD/NSW gửi ông Huỳnh Xem có ghi rõ:
Chúng tôi đã gửi thư và email đến Ông cùng các thành viên HĐTV&GS từ ngày 30/06/2021 nhưng đến nay vẫn chưa thấy phúc đáp, xin Ông vui lòng phúc đáp là Ông đã nhận thư.
Chúng tôi lưu ý Ông cùng toàn thể thành viên HĐTV&GS, chiếu theo điều 23.3 & 25 của bản Nội Quy, quý vị cần phải triệu tập và chủ tọa điều hành Đại Hội Bất Thường trong thời gian sớm nhất.
 
Trân trọng kính chào,
Sydney ngày 6 tháng 7 năm 2021
 
 
 
 
 
 
 
MẪU THƯ các hội đoàn ký tên yêu cầu HD/TVGS/NSW triệu tập ĐHBT.
 
 
pbrr-5
 
 
 

TIN CỘNG ĐỒNG

-  
26 HĐ gửi HDTVGS (26/10/2021)
THƯ NGỎ (11/7/2021)
 
 

Mời bấm vào để đọc:

- Thư Góp Ý 25/10/2021
Thông Báo ĐHTN 7/11/2021

BẦU CỬ ẢO - Trần Việt Nhân 5/9/2021

Sức Mạnh Cộng Đồng NSW Trần việt Nhân 31/8

Câu Trả lời Đã Có (8 HD)- Trần Việt Nhân 3/8/21

Độc Giả Đưa Tin (12 HD) - Trần Việt Nhân 29/7/2021

Thư Cảnh Báo về Văn Bản với chữ ký được ráp vào 25/7/2021

Thông Báo Ma Mãnh…20/7/2021

Xin quý vị chủ tịch các tiểu bang xét lại 18/7/2021

Thông Báo của ông Lê Công Chủ Tịch BCH/ACT 16/7/2021

Thông Báo của BCH/CDLB 13/7/2021

Thông Báo của Paul Huy Nguyễn 14/7/2021

THƯ NGỎ của Cô Kim Hương 15/7/2021

YÊU CẦU CÔNG BỐ TỪ NHIỆM

Cộng Đồng NVTD/NSW đang bị khuynh loát

TỜ TƯỜNG TRÌNH - tố cáo Chủ tịch HD/TVGS vi phạm NỘI QUY

CẬP NHẬT TIN CỘNG ĐỒNG (7/7/2021)

Độc Giả Góp Ý

24 Hội Đoàn đứng tên đòi triệu tập Đại Hội Bất Thường (30/6/2021)

CHÂN DUNG BÀ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG LIÊN BANG ÚC CHÂU

MẪU THƯ ký tên triệu tập ĐHBT

NỘI QUY CDNVTD/NSW

Biên nhận "bằng hình" (30/6/2021)

AmDuongLich
GoTiengViet

          LearnEnglish

Học Tiếng Anh

 NY 2022

TẾT NHÂM DẦN

Mồng Một Tết là ngày 1/2/2022

TEI & SHHF

Dịch Vụ TEI tại VAWA

Dịch vụ & Sinh Hoạt cho các gia đình có con dưới 17 tuổi

Dịch Vụ SHHF tại VAWA

Chương Trình Sinh Hoạt cho trẻ em dưới 12 tuổi

Thời Sự

THƯ NGỎ 10/01/2022

Bị lừa bởi những bài viết nặc danh xuyên tạc thô tục của bọn ...

TIN MỚI: Ông Nhất Giang ...

Chủ Nhiệm Báo CD yêu cầu lập tức hủy bỏ Hội đoàn Tuần báo ...

THƯ GỬI HĐTV&GS - 3/12/2021

Đại diện cho 25 Hội Đoàn Thành viên của CĐNVTDUC/NSW (hơn1/3 ...

TRONG TẬN CÙNG LƯƠNG TÂM ...

Cái chút ánh sáng còn sót lại trong tận cùng lương tâm của ...

19/11/2021: 25 Hội Đoàn ...

25 HVĐT trong tổng số chính thức 57 HVĐT đã trên 1/3 tổng số.

“TẬN CÙNG CỦA SỰ KHỐN NẠN ...

Tận cùng của sự gian trá bị phơi bầy.....

Xã Hội

Đau Thắt Lưng

Đau lưng có thể là cấp tính hoặc kinh niên. Khi đã bị một ...

Cảm thấy Khỏe hoặc Yếu

Sức khỏe là trạng thái của cơ thể với sự toàn vẹn về thể chất, ...

Văn Thơ Nhạc

Sớ Táo Quân 2021

Khải tấu Thượng Đế. Tháng chạp hăm ba. Canh Tý sắp qua. Tân ...

Sớ Táo Quân 2019

Núi rừng biển đảo Trả lại dân Nam Cộng Sản Việt Nam ...

Sưu Tầm Lượm Lặt

Trồng Ớt Nhiều Trái

Mỗi cây ớt được chăm sóc kỹ có thể có tuổi thọ đến 5 năm và ...

Hoa Giấy nở đầy hoa

Mời xem video của anh Hai Lúa, trồng và ghép cây hoa giấy ...

Món Ngon Gia Đình

Thịt Heo Quay Dòn

Món thịt heo quay vàng ươm, giòn rụm thật ngon và hấp dẫn.

Bún Thịt Nướng

Một tô bún thịt nướng thơm ngon với đầy đủ các loại gia vị ...