LTS: Xin gửi đến độc giả Lá Thư của Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát, Cô Kim Hương Nguyễn gửi ngày 29/6/2021. Mời đọc để thấy rõ những vi phạm trắng trợn của Chủ tịch HDTVGS là ông Huỳnh Văn Xem và "hợp tác nhịp nhàng" của ông Chủ tịch Xem với Chủ tịch BCH CDNVTD/NSW - Paul Huy Nguyen. Đặc biệt là việc âm thầm thâu nhận 20 Hội Đoàn mới. 

Lá thư kết thúc bằng câu: "Chúng tôi đề nghị các Hội đoàn viết thư yêu cầu HĐTV&GS và BCH/CĐ triệu tập một phiên họp khẩn với tất cả Hội viên Đoàn thể, nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến danh dự và uy tín của Cộng Đồng."

 

From: Kim Huong < This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
Sent: Tuesday, 29 June 2021 1:40 AM
To: vefansw Huynh; Bà Minh Lan HĐTV& GS; 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Pham Van Thong; Thai Le;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Phan Huy Bách;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Minhlee45;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Le Hien; Cong Phung; Bs Ng Mạnh Tiến Mạnh Tiến; Ông Lâm Xuân; Hong Quan Tran; Ls Toàn Quốc Nguyễn; Nguyễn Văn Thanh; HĐTVGS; Huong Nam;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; anhlinh pham;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Quang Nguyen;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cc: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Hoang Diep (South Western Sydney LHD); Xem Huynh;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; huyen huynh;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Thuong Phe Binh NSW;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Bs Ng Mạnh Tiến Mạnh Tiến; peter Le;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Subject: THƯ TƯỜNG TRÌNH CỦA THÀNH VIÊN HĐTV&GS


CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO/ NSW
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VÀ GIÁM SÁT
----------------


                                                        
TỜ TƯỜNG TRÌNH


        Kính gửi: Quý Hội viên Đoàn thể (HVĐT) trong Cộng đồng NVTD/NSW.

       Chúng tôi, một số Thành viên trong HĐTV&GS/ CĐNVTD/NSW nhiệm kỳ 2019 – 2021, xin được trình bày những khó khăn và những sự việc xảy ra khi làm việc với ông Huỳnh Văn Xem, Chủ tịch HĐTV&GS từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay:

       1/ Trong thời gian qua, HĐTV&GS có 2 phiên họp để duyệt xét các Hội đoàn mới, xin gia nhập làm Hội viên Đoàn thể của Cộng đồng. Phiên họp đầu gồm 9 Hội đoàn và phiên họp thứ 2 gồm 11 Hội đoàn. Hai lần này cùng một cách duyệt xét. Chúng tôi chuyền tay nhau qua một vòng và nhận thấy tất cả đều hội đủ điều kiện ghi trong ghi trong Bản Nội Quy Cộng đồng. Hơn nữa, nhìn những nhân vật đứng đơn, những Hội viên Đoàn thể giới thiệu cùng một số Hội viên của những Hội đoàn này, chúng tôi cũng đều biết.

Sau đó, ông CT Huỳnh Xem tuyên bố số đơn này đã trễ thời gian rồi, chỉ còn vài ngày nên chúng ta phải xét ngay mới kịp ( Theo Nội Quy, BCH/CĐ nhận đơn và duyệt xét trong vòng 4 tuần lễ, sau đó chuyễn đến HĐTV&GS duyệt xét trong vòng 2 tuần lễ và phải trả lời đến các Hội đoàn xin gia nhập). Ông Huỳnh Xem đã đưa chúng tôi vào thế phải ký cho kịp thời gian trả lời cho các Hội đoàn nộp đơn. Chúng tôi nghĩ rằng vẫn có thời gian để duyệt xép lại thật kỹ và thông báo bổ túc, nếu còn thiếu sót, nhưng ông Huỳnh Xem đã cất giữ luôn. Cho đến gần đây, có những lời đồn, những thắc mắc từ một số Hội đoàn, cá nhân gửi đến HĐTV&GS (CC cho 6 thành viên) hỏi về danh sách Hội viên Đoàn thể, nhất là 20 Hội đoàn mới gia nhập. Chúng tôi đã lập tức hối thúc ông Xem phải thi hành đúng Nội Quy là phải họp để cập nhật danh sách Hội viên Đoàn thể, và phải gửi Đơn Xin Gia nhập của 20 Hội đoàn mới cho các Thành viên để cùng nhau gọi đến xác nhận lại. Ông CT Huỳnh Xem đã hứa trong buổi họp HĐTV&GS ngày 22/6/2021 sẽ gửi cho các Thành viên, nhưng cho đến nay vẫn chưa đưa ra, có lẽ ông cho rằng chỉ có một mình ông là có quyền giữ danh sách mà thôi (?!). Chúng tôi đã nhiều lần tranh cãi, giải thích nhưng vẫn không được đáp ứng.

Ngày 24/6/2021, ông Huỳnh Xem gửi cho các thành viên một cái gọi là “THÔNG BÁO CAM KẾT” (TBCK) bắt buộc “ Quý anh chị Cam kết giữ bí mật, không được rò rĩ tin tức có liên quan đến Hội viên Đoàn thể …Nếu bị rò rĩ, quý anh chị hoàn toàn chịu trách nhiệm với BCH/CĐNVTD/NSW và HĐTV&GS” ông ta tự cho mình không chịu trách nhiệm (quý anh chị chứ không phải chúng ta)?. Xin nói cho rõ:

-       Thành viên HĐTV&GS không lệ thuộc vào BCH/CĐ, tại sao phải chịu trách nhiệm với BCH/CĐ?

-       Cái gọi là “TBCK” là một sỉ nhục cho các Thành viên HĐTV&GS. Thành viên HĐTV&GS ứng cử với tư cách cá nhân ( đơn danh), do các Hội viên Đoàn thể bầu ra nên quyền hạn ngang nhau, ông CT chỉ giữ vai trò đại diện, điều hợp và thi hành những quyết định của đa số Thành viên. HĐTV&GS là cơ cấu đại diện chính thức cho các Hội viên Đoàn thể nên chỉ chịu trách nhiệm trước các Hội đoàn Đoàn thể mà thôi.

Tóm lại, cho đến nay chúng tôi cũng không hề biết danh sách Hội đoàn và cũng chưa được xem xét lại 20 Hội đoàn mới nhất.

            2/ Vấn đề thắc mắc của LS Thân Trọng Ái gửi đến HĐTV&GS, trong đó có 8 câu hỏi liên quan đến cô Kate Hoàng, PCT Nội vụ CĐ/NVTD/NSW. Trong buổi họp HĐTV&GS ngày 5/6/2021 quyết định sẽ trả lời LS Ái sau phiên họp chung với BCH/CĐ. Ông CT Huỳnh Xem đã liên lạc với ông Paul Huy Nguyễn để tổ chức phiên họp. Ông CT/BCH/CĐ trả lời rằng vì phải đi dự Đại Hội Liên Bang tại Bắc Úc, khi về đến sẽ họp chung. Trớ trêu thay, sau khi về, thay vì họp với HĐTV&GS, BCH/CĐ lại tổ chức Họp Báo trước. Có phải là đặt con trâu trước lưỡi cày, hợp thức hoá một sự đã rồi (?!).

Trong cuộc Họp Báo do BCH/CĐ tổ chức ngày 15/6/2021, có 4 Thành viên HĐTV&GS không hề hay biết. Trong phiên họp HĐTV&GS ngày 22/6/ 2021, chúng tôi đã chất vấn Ông Huỳnh Xem về tư cách tham dự Họp Báo, ông Xem nói ông đã xác định với ông Paul Huy rằng ông tham dự với tư cách cá nhân. Thế nhưng ông Paul Huy vẫn giới thiệu ông và ông Huỳnh Song là đại diện HĐTV&GS, ông Nguyễn Vy Tuý đã hỏi ông Xem với tư cách CT/ HĐTV&GS, ông Xem tự thấy không đúng vì lẽ ra ông phải đính chính tư cách tham dự ngay từ khi được giới thiệu. Tóm lại, câu trả lời của ông Xem trong cuộc họp báo chỉ có tính cách cá nhân, không liên quan đến quyết định của HĐTV&GS. Chúng tôi lại thúc hối ông Xem liên lạc với để tổ chức một phiên họp gấp với BCH/CĐ. Mới đây chúng tôi nhận được thư mời họp chung (BCH/CĐ và HĐTV&GS) vào ngày 30/6/2021. HĐTV&GS sẽ trả lời cho LS Thân Trọng Ái sau phiên họp với này.

     3/ Việc bảng tên của một Hội đoàn đã góp công xây dựng TTVH&SHCĐ được gắn trên tường từ ngày thành lập TTVH, để ghi lại công lao của họ. Tấm bảng tên này đã bị rơi và mất từ lâu. HĐTV&GS đã yêu cầu BCH/CĐ làm và gắn lại. Yêu cầu rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện. Đây là di sản của CĐ mà nhiệm vụ của HĐTV&GS là bảo vệ tài sản CĐ nên không thể lơ là được. Một thành viên HĐTV&GS nhận sẽ làm và gắn lại với tư cách cá nhân.

     4/ Chúng tôi đề nghị các Hội đoàn viết thư yêu cầu HĐTV&GS và BCH/CĐ triệu tập một phiên họp khẩn với tất cả Hội viên Đoàn thể, nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến danh dự và uy tín của Cộng Đồng.Trân trọng

Sydney, ngày 29/6/2021
TM. Đa số Thành viên HĐTV&GS

Nguyễn Thị Kim Hương
Phó Chủ Tịch


Ghi chú: Vì chúng tôi không có danh sách Hội viên Đoàn thể và 20 Hội đoàn mới. Do đó chúng tôi tạm dùng danh sách Hội đoàn 2019. Nếu có thiếu sót xin quý vị thông cảm


pbrr-black