Đại Hội Cộng Đồng Úc Châu tiểu bang NSW

THÔNG BÁO Đại Hội Cộng Đồng (16-3-2014)

Để Ban Chấp Hành Cộng Đồng có cơ hội trình bày, thảo luận và quyết định một số công việc tương đối quan trong trong nhiệm kỳ 2014-2015, chúng tôi xin kính mời quý Hội Viên Đoàn Thể và Đồng Bào tham dự Đại Hội Cộng Đồng vào

Lúc: 10 giờ sáng, ngày Chủ Nhật 16 tháng 3 năm 2014
Tại: Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng, 6-8 Bibbys Place, BonnyriggChương Trình đề cập trong ngày :

10:00 am Chào cờ và phát biểu của các thành viên trong Ban Chấp Hành.

11:00 am Báo cáo Hội Chợ Tết năm 2014, những cách làm việc từ xưa đến nay và cách làm việc trong 2 năm tới.

12:30 pm Ăn Trưa.

1 :00 pm Báo cáo tài chánh Trung Tâm Sinh Hoạt, những cách làm việc từ xưa đến nay và cách làm việc trong 2 năm tới.

3 :00 pm Trình bày cách làm việc của BCH trong 2 năm tới và những Chương Trình dự định cho 40 năm tỵ nạn.

4 :00 pm Bế mạc.Nhân cơ hội này Cộng Đồng NVTD/NSW trân trọng kính mời:

Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức, quý cơ quan Truyền Thông Việt ngữ, cùng toàn thể quý đồng hương tích cực tham dự những Chương Trình sắp tới:

7/3/14 Biểu Tình Chống Ca Sĩ Việt Nam sang trình diễn bên Úc lúc 7:30 tối tại Shark Hotel, 127 Liverpool Street, Sydney.

9/3/14 Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng, lúc 11 giờ sáng tại Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng, 6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg.

16/3/14 Đại Hội Cộng Đồng để trình bày một số chương trình cho 2 năm tới. Như Hội Chợ Tết, Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt, và 40 năm Tỵ Nạn tại Úc.

13/4/14 Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lúc 11 giờ sáng tại Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng, 6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg.

13/4/14 Tiệc gây quỹ cho ngày biểu tình 30 tháng 4 hằng năm tại Canberra lúc 7 giờ tối
.

Cộng Đồng NVTD/NSW tha thiết mời gọi quý vị đồng hương và đặc biệt là quý vị phụ huynh hãy khuyến khích con em tham dự cũng như phụ vào những công việc chung của Cộng Đồng.

Xin kính chào
 
Hà Cao Thắng
Chủ Tịch