CDNVTD/NSWHội Cựu Quân Nhân NSW dưới sự tài trợ của Đài SBTN Úc Châu tổ chức Chương Trình Ca Nhạc miễn phí với Chủ đề HÁT CHO NHÂN QUYỀN vào ngày Thứ Bảy 9/5/2015 từ 10g-14g tại Saigon Place, Bankstown.

Kính mời tham dự

 SBTN-NQ-9.5.2015