QuocHan-12

Chúng tôi giận run người.

Tại sao lại mù mờ tổ chức ăn mừng vui chơi và “Văn Hóa hóa” một biến cố đau thương tang tóc như Biến Cố 30/4/1975 giống như CSVN thực hiện trong nước nhân Ngày 30/4/2015 với tên gọi ĐẠI LỄ HỘI VĂN HÓA.

Đọc Thư Mời về dạ tiệc ngày 15/5/2015 tại Nhà Hàng Liberty, Bankstown  do BCH/CDNVTD/NSW đứng tên, và Ban Tổ Chức gồm có thành phần  điều hành của Vietface TV đứng ra tổ chức với tên gọi là “DẠ TIỆC GÂY QŨY Yểm Trợ Cho ĐẠI LỄ HỘI VĂN HÓA Đánh Dấu 40 Năm Định Cư  của Cộng Đồng Người Việt tị Nạn Cộng Sản Tại Úc”, chúng tôi giận run người, bởi vì ngày 30/4/1975 là NGÀY QUỐC HẬN, một ngày tang thương của đât nước, không thể ăn mừng hay thay đổi bằng tên ĐẠI LỄ HỘI VĂN HÓA được. 

Gia đình tôi là nạn nhân của Cộng Sản Việt Nam: Sau khi Miền Nam bị cưỡng đoạt ngày 30/4/1975 gia đình tôi có người bị CS giết chết, anh tôi là lính của QLVNCH bị đi tù học tập cải tạo, bệnh không thuốc, làm việc nặng và đói lã người gục chết trên rừng. Cha mẹ tôi và chị em tôi bị lùa đi vùng kinh tế mới và CSVN chiếm nhà của chúng tôi.  Em họ tôi vượt biển bị hải tặc hiếp dâm.

Hoàn cảnh của chúng tôi là hoàn cảnh điển hình của hàng trăm hàng vạn người dân Miền Nam phải gánh chịu.  

Ai có quyền nhẫn tâm ăn mừng, vui chơi, ca hát, nhảy nhót, quảng cáo thương vụ … như là một buổi tiệc “rất văn hóa” dựa vào một biến cố đau thương như  NGÀY QUỐC HẬN 30/4/1975 được. Rất mong BCH/CDNVTD/NSW thấy rõ vấn đề và kịp thời giải quyết.

Chúng tôi đã tham dự Tiệc Gây Gũy Biểu Tình hôm 18/4/2015 do BCH/CDNVTD/NSW tổ chức tại Nhà Hàng Crystal Palace, chúng tôi rất cảm động với không khí trang nghiêm, người MC là Lê Vũ điều hành một buổi gây gũy rất ý nghĩa. Đặc biệt đêm hôm đó không có dạ vũ nhảy nhót, cho thấy BCH/CDNVTD/NSW biết tổ chức một Đêm Gây Qũy đúng nghĩa trong tinh thần NGÀY QUỐC HẬN 30/4/1975.

 

Tạ Thị Ngọc Lan (1/5/2015 Blue Mountains)

 

Những bài viết khác...

QuocHan-40