"Tôi" và "Muốn" là căn nguyên của khổ đau, phiền não. Hạnh phúc thực sự là hạnh phúc khi ta không đặt chính ta và ham muốn của ta trên hết trong những công việc mình đang thực hiện. Không còn là "Cái rốn của vũ trụ" bạn sẽ có hạnh phúc đích thực.

Tôimuonhanhphuc