Khi xôi chín, cho vừng và đường vào đánh đều, đậy vung.

Xem tiếp...