Khi lĩnh lương:
Ðàn bà thường đi siêu thị / Ðàn ông thường đi xiêu
vẹo (say).

Khi có tiền:
Ðàn bà thường mua mỹ phẩm / Ðàn ông thường mua mỹ nhân.
Xem tiếp...